Mattilsynet gammel

Høring: Endringer i grenseverdier for rester av plantevernmidler

Pressemelding   •   nov 09, 2010 16:58 CET

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift om rester av plantevernmidler på høring. Forskriftsutkastet endrer en del grenseverdier for innhold av rester i næringsmidler. Høringsfristen er 15. februar 2011.

Melding om høringen sendes til et utvalg av organisasjoner og interessegrupper som forskriften skal gjelde for eller hvis interesser særlig berøres. Enhver annen som ønsker å sende sine tilbakemeldinger har imidlertid anledning til det selv om de ikke har mottatt meldingen.

Høringssvarene merket med journalnummer 2010/209319 sendes Mattilsynet, Hovedkontoret, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no innen 15. februar 2011.

Høringsinstanser som ikke har tilgang til dokumentene elektronisk kan ta kontakt med Mattilsynet for oversendelse av dokumentene i papirkopi.

Utkast til endringsforskrift, høringsbrev og forordningen som gjennomføres i forskriften er vedlagt nedenfor.

Kontaktperson i Mattilsynet
Ellen Mari Grande, seniorrådgiver i seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret
Tlf. 23 21 68 75

Last ned: