Mattilsynet gammel

Høring: Forslag om endring av tilsetningsstofforskriften

Pressemelding   •   feb 23, 2011 08:59 CET

Mattilsynet sender utkast til forskriftsendring av forskrift av 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler på høring.

Endringsforslaget er basert på direktiv 2011/3/EF som ble vedtatt av Europakommisjonen 17. januar 2011. Direktivet forventes innlemmet i EØS-avtalen innen kort tid. Direktiv 2011/3/EF endrer direktiv 2008/128/EF om renhetskriterier for fargestoffer. Renhetskriteriene i direktiv 2008/128/EF relaterer seg til tilsetningsstoffene omfattet av direktiv 94/36/EF. Renhetskriterier sikrer at fargestoffene som omsettes i EU/EØS er de samme som er vurdert av den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Direktivet oppdaterer renhetskriterier for lycopene (E 161 d) fra ekstrakt fra røde tomater. Videre fastsetter direktivet renhetskriterier for lycopene utvunnet fra Blakeslea trispora, og syntetisk lycopene. Renhetskriteriene er risikovurdert, og anbefalt av Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Høringsfristen er 10. april 2011-02-22

Kontaktperson:
Hege Sjølie
Seksjon for forbrukerhensyn
Tlf: 23 21 68 13

Last ned: