Mattilsynet gammel

Høring - Implementering av "Food Improvement Agents Package" i norsk rett

Pressemelding   •   feb 23, 2010 17:15 CET

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet på høring et forslag til hvordan forordningene som inngår i den såkalte ”Food Improvement Agents Package” – omtalt som "4-pakken" – skal implementeres i norsk rett, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37.

De fire forordningene som inngår i 4-pakken ble fastsatt 16. desember 2008 av Rådet og Parlamentet i EU og består av:

  • forordning (EF) nr. 1331/2008 om opprettelse av en felles godkjenningsprosedyre for næringsmiddelenzymer, tilsetningsstoffer i næringsmidler og aromaer i næringsmidler (unntatt røykaromaer),
  • forordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer,
  • forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler og
  • forordning (EF) nr. 1334/2008 om aromaer i næringsmidler.

Etter en overgangsperiode skal forordningene erstatte det tidligere regelverket i EU om bruk av tilsetningsstoffer og aromaer i næringsmidler og innføre en felles godkjenningsprosedyre for stoffer som kan brukes innenfor de ulike fagområdene som inngår i 4-pakken. Enzymer har tidligere ikke vært regulert i et eget regelverk på fellesskapsnivå, men har delvis vært regulert av regelverket om tilsetningsstoffer og som prosesshjelpemidler i produktspesifikt regelverk. Dessuten har enkelte medlemsland, i mangel av regelverk på fellesskapsnivå, hatt nasjonalt regelverk for bruk av enzymer som prosesshjelpemidler. Senere kan det også være aktuelt å la andre fagområder gå inn under saksbehandlingsreglene i forordningen om felles godkjenningsprosedyre, for eksempel vurdering av saker under den kommende nye ”ny matforordningen”.

Formålet med det nye regelverket er å sikre at det indre marked fungerer som det skal samtidig som det sikres et høyt beskyttelsesnivå for så vidt gjelder folkehelsen, andre forbrukerinteresser og ved å bidra til redelig omsetning. Regelverket skal også, der det er relevant, kunne ivareta forholdet til miljøet.

 

Se vedlagte høringsbrev og høringsliste, nederst på siden.

Høringsfristen er 22. mai 2010.

Høringssvarene merkes med saksnummer 2010/24693 og sendes til:

Mattilsynet, Hovedkontoret,
Felles postmottak,
Postboks 383, 2381 Brumunddal,

eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no

 

  • Forordningene (EF) nr. 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 og 1334/2008 på engelsk:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:0015:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:EN:PDF

 

  • Forordningene (EF) nr. 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 og 1334/2008 på dansk:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0001:0006:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:0015:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:DA:PDF

 

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Cecilie Svenning, tlf: 23 21 65 98, e-post: cesve@mattilsynet.no

Last ned: