Mattilsynet gammel

Høring – utkast til forskrift om unntak fra krav om tillatelse ved bruk av dyr i undervisning

Pressemelding   •   feb 23, 2010 17:19 CET

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet med dette på høring utkast til forskrift om unntak fra krav om tillatelse ved bruk av dyr i undervisning.

Forslaget går ut på å unnta all undervisning som ikke regnes som dyreforsøk, fra kravet om tillatelse etter den nye dyrevelferdsloven § 13. Poenget med forslaget er å gjeninnføre rettstilstanden etter den gamle dyrevernloven inntil det foreligger en ny forskrift om dyr i forsøk, undervisning og medisinsk virksomhet. Mattilsynet tar sikte på å lage utkast til en slik ny forskrift i 2010.

Høringssvarene merkes med saksnummer 2009/126871 og sendes til:

Mattilsynet, Hovedkontoret,
felles postmottak,
postboks 383,
2381 Brumunddal,

eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no innen 6. april 2010.

Kontaktperson i Mattilsynet
Seniorrådgiver Bjørnar Stavenes, telefon 23 21 65 11

Last ned: