Mattilsynet gammel

Høringer 2010 Høring - Endringer i tilsetningsstoff-forskriften

Pressemelding   •   jan 27, 2010 09:39 CET

Det kommer endringer i tilsetningsstoff-forskriften fortløpende fra EU-Kommisjonen. De viktigste bestemmelsene som høres gjelder preparater som allerede er midlertidig godkjent, og har nå fått permanent godkjenning og eller utvidet bruksområde. Dette vil gi fôrindustrien større valgmuligheter blant tilsetingsstoffer med samme formål.

Ni kommisjonsforordninger om tilsetningsstoffer til fôr sendes på høring, med høringsfrist 10. mars 2010. To rettsakter som omhandler koksidiostatika Norge ikke har godkjent, følger med til orientering og omfattes ikke av høringen. Aminosyren L-valin vil nå bli godkjent som tilsetningsstoff i fôr til alle dyr. Videre er det opprettet en egen stoffgruppe for mykotokisnbindere, og stoffer til dette formålet må søkes godkjent. Foreløpig er det ingen godkjente stoffer i denne gruppen og dermed er heller ingen lovlige å bruke til formålet.

Rettsaktene er fastsatt i EU, de er nylig tatt inn i EØS-avtalen og fastsettes som gjeldende rett i Norge etter endt høringsperiode.

Vi ber om eventuelle høringssvar innen 10. mars 2010.

Høringssvar merkes med saksnummer 2009/37828.

 

Høringssvarene sendes til:
Mattilsynet, Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

eller e-post, postmottak@mattilsynet.no

 

Se høringsbrev, utkast til endringsforskrift og høringslisten vedlagt under.

 

Kontaktperson:
Ingunn Ormstad, tlf 23 21 68 77 inorm@mattilsynet.no