Mattilsynet gammel

Høringer 2010 Høring om endring av forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel

Pressemelding   •   jan 12, 2010 17:41 CET

Mattilsynet sender på høring utkast til forskrift om endring av forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel. Høringsfristen er satt til 1. mars 2010.

Endringen implementerer forordning (EF) nr. 1020/2009, som endrer forordning (EF) 2003/2003 (gjødselforordningen), ved at denne tas inn i forskriften § 1. Hovedpunktene i Forordning (EF) 1020/2009 er:

  • Større bruk av henvisning til CEN-standarder for analysemetoder
  • Det innføres en ny gjødselstype, så det blir mulig å markedsføre blandinger av delvis oppløst råfosfat og det sekundære næringsstoffet magnesium som "EF-gjødsel".
  • Gjødselstypen magnesiumsulfat endres så det blir mulig å markedsføre blandinger av magnesiumsulfat og mikronæ ringsstoffer som " EF-gjødsel".
  • Etter 18. november 2014 kan det kun brukes laboratorier som er akkrediterte etter de aktuelle metodene ved analyser til offisiell kontroll.
  • Mindre endringer i analysemetoder for gjødsel med høgt nitrogeninnhold.

Gjennomføringen av forordningen er en forpliktelse som følge av EØS-avtalen.

Høringssvarene, merket med saksnummer 2010/1414 sendes til
Mattilsynet Hovedkontoret,
Felles postmottak,
Postboks 383,
2381 Brumunddal
eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no

Høringsfristen er 1. mars 2010.

Kontaktperson i Mattilsynet

  • Torhild Tveito Compaore, Seksjon planter, økologi og GM
    Tlf: 64 94 43 29
Last ned: