FMC Technologies

Høster talenter via industrimaster

Pressemelding   •   mar 05, 2014 12:42 CET

Per dags dato har FMC Technologies hatt 31 industrimasterstudenter i praksis og de fleste av dem har fått fast jobb i selskapet etter endt utdanning.

Mari Fuglseth Aakre, industrimasterkoordinator ved FMC Technologies, forteller hvorfor FMC Technologies var en av seks bedrifter som i 2006 ønsket å etablere masterstudiet i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 ”Vi hadde og vil i fremtiden ha et stort behov for talentfulle og dyktige systemingeniører.”

”Ved å opprette en mastergrad med både en utdanningsdel og en praksisdel fikk vi som selskap både muligheten til å være med på å utvikle talenter, men også muligheten til å motta ny kunnskap som vi kan dra nytte av,” sier hun og understreker at en slik master også kan være med på å korte ned tiden det tar å utvikle seniorpersonell.   

Slipper praksissjokket
Masterstudiet kan tas både på heltid og deltid og går derfor over enten tre eller fire år. Det er lagt opp på en fleksibel måte og tar hensyn til at hver enkelt student har ulik bakgrunn, erfaring og interesseområde. Praksisen foregår også deretter.

Aakre, forteller at for ferske studenter er studiet spesielt godt fordi de vil få god erfaring som gjør overgangen fra studier til fast jobb mye enklere.

”Når studentene er ferdig utdannet har de allerede fått mye praksis igjennom masteren, de lærer av erfarne ingeniører samtidig som de studerer,” sier hun.

”I tillegg får studentene mulighet til å være i et miljø som kan være fremtidig arbeidsplass. De vet derfor hva de går til hvis de skulle ende opp hos oss,” legger hun til.

Passer også for erfarne ingeniører
Kirsten Helle har tidligere tatt masteren i Systems Engineering, i dag er hun leder for systemingeniørene på FMC Technologies. Helle tok masteren over fire år og derfor som etterutdanning ved siden av en fast jobb som systemingeniør. Hun er mest fornøyd med hvordan masteren var tilrettelagt.

”Kombinasjonen av jobb og studier gjorde at jeg kunne relatere kunnskapen fra studiene i problemstillinger som dukket opp på jobben. Dette bidro til at jeg fikk økt forståelse for det jeg lærte, jeg tror også at det bidro til at jeg lærte fortere,” sier hun. 

På spørsmål om hva hun synes om masteren forteller Helle at hun er svært fornøyd og at masteren dekket mange områder innen systems engineering. Hun sier også at hun hadde muligheter for å velge fag hun var spesielt interessert i, som for eksempel teknisk sikkerhet og pålitelighet. I tillegg synes hun det var veldig bra at studiet hadde eksterne forelesere fra Stevens University of Technology og at det var muligheter for utenlandsopphold.

Hvorfor master i Systems Engineering?

  • Du får relevant arbeidserfaring som en del av studiene
  • Du mottar lønn i studietiden
  • Du får oppfølging både fra industri og skole
  • Du har muligheter for å ta deler av utdanningen i utlandet
  • Du kan både ta masteren på heltid og deltid
  • Du har muligheter for å få bred kompetanse
  • Du lærer av erfarne ingeniører

FMC Technologies er en verdensledende leverandør av systemer og løsninger til olje og gassproduksjon på havbunnen. Dette inkluderer subsea trær, kontrollsystemer, manifolds, tie-in systemer osv. Bedriften består av omtrent 18.400 ansatte og har 30 produksjonsfasiliteter i 16 land. I samarbeid med våre kunder utvikler vi teknologi for å realisere oljefeltenes fulle potensiale. Vi har også en egen kundestøtteavdeling som hjelper våre kunder med å utnytte sine oljefelt optimalt.