NAF

Høy luftforurensning i byene: Gratis buss løser ikke problemet

Pressemelding   •   nov 09, 2016 14:51 CET

Ekstra avganger må til på dager der prisen i bomringen femdobles. – Gratis kollektivtransport er en fin gest til de reisende, men hva hjelper det dersom den overfylte bussen ikke stopper på holdeplassen din? Folk må få et godt alternativ når prisen i bomringen settes opp for å holde bilene ute av byen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

I Oslo som i Bergen, blir det beredskapstakster i bomringene på dager med ekstra høy luftforurensning. Femdobbel pris skal få de kjørende til å parkere bilen og benytte gratis kollektivtransport. Men i og rundt Oslo er kapasiteten på busser og tog allerede sprengt i rushtiden.

Shuttlebusser fra innfartsparkeringer

Trafikantorganisasjonen NAF er bekymret for om gratis kollektivtransport alene vil gi folk gode nok alternativer på hverdagsreisen.

- Ekstra shuttlebusser fra innfartsparkeringer langs hovedveiene må på plass, og det må gis tydelig informasjon langs hovedveiene. Da kan folk sette fra seg bilen og hoppe på en buss i stedet. Ingen ønsker at bylufta skal gjøre folk syke. Men folk må få gode nok alternativer på hverdagsreisene, sier Sagedal.

38 % i Oslo bruker bil

Høstens lokførerstreik på Østlandet viste hvor lite ekstra kapasitet det er i kollektivtransportsystemet. Buss, trikk og tog tar unna passasjerene til daglig, men bare så vidt. Så mange som 38 % av trafikantene i Oslo bruker bil på sine hverdagsreiser. Derfor må det inn ekstra kapasitet dersom et av transportmidlene settes ut av spill.

- Målet med beredskapstakst i bomringen er vel å få folk til å parkere bilene slik at bylufta blir bedre, ikke å hente inn ekstra penger gjennom høyere pris i bomringen. De som bruker bil gjør det fordi de må. Skal folk parkere bilen, må de få et alternativt tilbud som er godt nok, avslutter Sagedal.

(Tall fra Norsk Trafikantbarometer 2015, utført av TNS Gallup på oppdrag fra NAF)

NAF er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.