Statens landbruksforvaltning, SLF

Høyere internasjonale melkepriser

Pressemelding   •   des 15, 2009 15:31 CET

Prisene på meieriprodukter i EU stiger. Skummetmelkpulver og smør prises nå over intervensjonsprisene, og all eksportstøtte er avviklet. Prisen på helmelkspulver på New Zealand øker fortsatt, men langt svakere enn tidligere. I USA ser man også prisøkning på meieriprodukter og i prisen til produsenter.

 

Landbruksrådsmøtet i EU vedtok i forrige måned en krisepakke på 300 millioner euro til melkesektoren. EU har altså avviklet eksportstøtten til meieriprodukter, som de har hatt gjennom størsteparten av 2009. Det er heller ikke lenger innkjøp av smør eller skummetmelkpulver (SMP) til intervensjon. Prisene er over intervensjonsnivå og stiger.

Frykt for tilbakeslag
For både skummetmelkpulver, ost og helmelkspulver stiger prisene, og spesielt stiger smørprisen. Den er over prisnivået fra 2008, og stigningen kan sammenlignes med situasjonen sensommeren og høsten 2007.

Markedsaktører som leverer informasjon til Süddeutsche Butter- und Käse-Börse (Sør-tysk pris og statistikk kontor i Kempten, Bayern) beskriver situasjonen i markedet som sprikende. Meningene er delte om prisoppgangen vil fortsette. Etter en så rask prisstigning som man nå ser i markedet, kommer det erfaringsmessig en tilsvarende nedgang, og man tenker tilbake på situasjonen i 2007. Man frykter at raske prisøkninger utløser hamstringsinnkjøp, og at når ”avkjølingsfasen” kommer så er man like uforberedt på dette som sist.

Prisoppgang på New Zealand fortsetter

Dato Oppnådd pris USD/kg
1. juli 1,829
5. aug 2,301
2. sept 2,858
7. okt 3,022
3. nov 3,437
1. des 3,560

Prisene på Fonterras, New Zealands største meieriselskaps, internettauksjon, GlobalDairyTrade, gikk denne måneden opp igjen. Helmelkspulver ble priset til 3,560 USD/kg, en økning på 3,6 prosent fra auksjonen i november. Fonterrra sier at markedet er støttet av en relativt trang tilbudssituasjon.

De økonomiske utsiktene er skjøre og et varig styrket marked for meieriprodukter er avhengig av en sterk etterspørsel. Prisen på helmelkspulver har økt med 95 prosent siden auksjonen i juli. Fonterra, på tross av positive fremtidsutsikter, venter seg større svingnigner i markedet som et resultat av at tilbud og etterspørsel vil reagere på den sterke prisøkningen.

USA
Prisene stiger også i USA. Skummetmelkpulver er snart på 3 dollar/kg, opp fra priser rundt 1,7-1,8 dollar/kg vinteren 2009. Dairy Markets skriver at USDA, det amerikanske landbruksdepartementet, regner med at antallet melkekyr i USA vil gå ned med ca to prosent i 2010, og at produksjonen også vil gå ned, men kun med 0,8 prosent. USDA forutsetter da en økt etterspørsel etter amerikansk vare på verdensmarkedet, og også høyere priser. For 2009 viser foreløpige beregninger en produsent pris på 27,90 dollar/100kg. I 2010 regner USDA med at denne vil ligge mellom 35,4 og 37,4 dollar/100kg.

Diagram; http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418236&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=12333&p_d_i=-221&p_d_c=&p_d_v=12333