Lederne

Høyere lønn til kvinnesjefer

Pressemelding   •   mai 28, 2014 05:27 CEST

Oslo: Kvinner i mellomlederstillinger får stadig bedre betalt, viser en ny måling. – Utviklingen er gledelig, men likelønn er fremdeles et stykke unna, fastslår Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2014 hadde kvinner en positiv lønnsutvikling i 2013. Kvinnelige mellomledere fikk i snitt 87,3 prosent av lønnsutbetalingen til en mannlig mellomleder. Dette er en økning på 1,3 prosentpoeng fra året før.

– Kvinnelønn er et tema vi har jobbet med de siste årene. Det er tilfredsstillende å se at utviklingen nå er positiv, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Tjener 76 000 mindre enn menn

Nesten 3000 ledende og betrodde ansatte deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av De Facto på oppdrag for Lederne. Den viser at en gjennomsnittlig kvinnelig mellomleder utenfor oljesektoren i dag tjener 518 000 kroner. I snitt tjener mannlige mellomledere 76 000 kroner mer.

– Det er fremdeles en vei å gå. Det blir stadig vanligere med individuell lønnsfastsettelse. Menn er gjerne flinke til å prate seg opp og understreke hvor uunnværlige de er for bedriften, mens en del kvinner er litt mer tilbakeholdne. Dette er noe arbeidsgivere bør være bevisste på under lønnsforhandlinger, råder Brekke.

Menn belønner menn

Rådgiver Stein Stugu ved kunnskapssenteret De Facto understreker at markedslønn og individuelle ordninger favoriserer menn. – Fortsatt er mange toppledere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst belønner de som ligner på seg selv. Dessuten er mange menn rett og slett bedre selgere av egne fortrinn i en forhandlingssituasjon, påpeker han.

I tillegg er menn overrepresentert i bransjer som er lønnsledende. – Ikke minst gjelder dette oljesektor, der lønningene ligger langt over de fleste andre bransjer, sier Stugu.

Likelønn i Østfold – store forskjeller i vest

Også på landsbasis er lønnsforskjellene tydelige. Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal er de tre fylkene med størst gap mellom manns- og kvinnelønn på mellomledernivå. Østfold og innlandsfylkene skiller seg ut i positiv retning. I Østfold er det tilnærmet likelønn mellom kjønnene.

Funnene i Norsk Ledelsesbarometer går på tvers av en statlig måling gjennomført i forkant av årets lønnsoppgjør. I den statlige målingen, som tok for seg arbeidstakere i en rekke sektorer, kom det fram at menn rykket fra på lønnsfronten i 2013.

– En mulig forklaring kan være at Lederne har klart å sette kvinnelønn på agendaen på mellomledernivå. I så fall er dette en påminnelse om hvor viktig det er å satse på dette området, sier Stein Stugu.

FAKTABOKSER:

Om Norsk Ledelsesbarometer:

  • Norsk Ledelsesbarometer er en rapport som er gjennomført av kunnskapssenteret De Facto på vegne av organisasjonen Lederne.
  • Ledelsesbarometeret er gjennomført for sjuende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske ledende og betrodde ansatte.
  • Se www.lederne.no/ledelsesbarometer.

Kilde: Norsk Ledelsesbarometer

Om Lederne:

  • Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
  • Lederne er organisasjonen for nærmere 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
  • Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Kilde: Lederne

Bildetekst:

- Arbeidsgivere bør være bevisste på at menn ofte er mer offensive enn kvinner i individuelle lønnsforhandlinger, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.