NHO

Høyesteretts avgjørelse: Seier for næringslivets forutsigbarhet

Pressemelding   •   feb 12, 2010 13:23 CET

-Dette er en viktig prinsipiell avgjørelse som vil styrke stabiliteten og forutsigbarheten i det norske skattesystemet. Det vil også være positivt for Norges attraktivitet som lokaliseringsland for næringsvirksomhet, sier NHOs adm. dir. John G. Bernander i sammenheng med at Høyesterett i dag har bestemt at rederiene ikke skal betale tilbake 21 milliarder kroner i skatt slik regjeringen tidligere har besluttet.
-Skattesystemet er blant de helt sentrale rammebetingelsene for alle som driver næringsvirksomhet i Norge. Usikkerhet og uforutsigbarhet om skatteregelverket gir politisk risiko ved investeringer. Samtidig gir kortsiktige og hyppige endringer i skattesystemet økte kostnader både for myndigheter og næringsdrivende, og kan være med å svekke respekten for lovverket. Lovgiver kan ikke endre rammebetingelsene med tilbakevirkende kraft, heller ikke på skatteområdet. Vi regner med at dette vil bli langt til grunn framover, og at man vil vise ekstra varsomhet ved framtidige skatteendringer, sier Bernander.
For ytterligere informasjon:
Informasjonsdirektør Kåre Verpe
Telefon: 23 08 81 76
E-post: kare.verpe@nho.no