Jernbaneverket ved Høyhastighetsutredningen

Høyhastighetsutredningen har tildelt de første kontraktene

Pressemelding   •   sep 30, 2010 15:00 CEST

Både internasjonale og norske firmaer er valgt ut til å starte arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner i Norge. Disse firmaene skal legge premissene for det videre arbeidet.

Høyhastighetsutredningen har hatt 6 forskjellige deler på anbud. Vi fikk inn 40 tilbud fra 21 firmaer. Firmaene som vant anbudskonkurransen er:

1. Markedsanalyser: Atkins Group (UK)
http://www.atkinsgroup.com/ med underleverandørene Ernst&Young (UK), Temple (UK), Rand Europe (UK) og ITS Leeds (UK)

2. Planleggings- og utviklingsstudier: WSP Samhällsbyggnad (SE)
http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/ med underleverandørene Transrail Sweden AB (SE) og Multiconsult AS (NO)

3. Finansielle og samfunnsøkonomiske analyser: Atkins Group (UK)
http://www.atkinsgroup.com/ med underleverandørene Ernst&Young (UK), Temple (UK), Rand Europe (UK), ITS leeds (UK) og Faithful+Gould (UK)

4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier: PriceWaterHouseCoopers (PWC, NO)
http://www.pwc.com/no med underleverandøren PriceWaterhouse United Kingdom

5. Teknikk- og sikkerhetsanalyser: Pöyry Infra GmbH (DE)
http://www.infra.poyry.de/ med underleverandørene Interfleet Technology AS (NO), Karlsruhe Institute of Technology (DE) og Sweco Norge AS (NO)

6. Miljøanalyser: Asplan Viak (NO)
http://www.asplanviak.no/ med underleverandørene MISA (NO), VWI (DE) og Brekke og Strand Akustikk AS (NO)

Alle firmaene har jobbet med store internasjonale utredninger tidligere eller med bygging av høyhastighetsbaner. Kvaliteten på firmaene reflekterer den store interessen for anbudene.
Jernbanedirektør Elisabeth Enger er godt fornøyd med utvelgelsen:

Det er viktig at utredningen blir nyansert og at alle sider belyses. Sammensetningen av firmaer som vant denne anbudsrunden er en garanti for både allsidighet og kvalitet, sier hun.

Firmaene starter arbeidet umiddelbart. Dermed er det konkrete arbeidet i gang med å utrede den største transportutredningen i Norge i nyere tid.

Med disse anerkjente firmaene har vi oppnådd det som var en forutsetning i mandatet, nemlig å få med internasjonal kompetanse , sier leder i Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby.

Blandet gruppe
Det britiske firmaet Atkins Group er det eneste firmaet som vant to delanbud, både markedsanalyser og finansielle og samfunnsøkonomiske analyser.
Leder for Atkins Norge, Håkon Dragsund sier:
- Høyhastighetsbaner bygges i varierende landskap og i land med forskjellige økonomier. Det   er ikke lengre et standardisert produkt. Derfor er det viktig at man gjør en grundig vurdering av både fordeler, ulemper og kostnader som er forbundet med utbygging, før man forplikter seg til en løsning. Atkins er involvert i tilsvarende studier både i Storbritannia og Sverige.

Det eneste heleide norske firmaet er Asplan Viak fra Sandvika. Administrerende direktør Øyvind Mork sier de er veldig glade for å ha vunnet konkurransen om tildelingen av miljøanalysen:
-  Arbeidet med miljøanalysen er faglig utfordrende, og passer svært godt i forhold til vår kompetanse og strategi. Oppgavens størrelse gir også muligheter til faglig utvikling for både oss og oppdragsgiver , sier Mork.

3 faser
Høyhastighetsutredningen er delt inn i 3 faser. Fase 1 besto av å samle inn og vurdere tidligere utredninger. Konklusjonen er at de er laget på så forskjellige måter at de ikke kan sammenlignes. Fase 2, som vi er i nå, består derfor i å legge premissene på plass før de konkrete strekningene skal vurderes. Premissene danner grunnlaget for å kunne sammenligne strekningene. Fase 3 er selve utredningen av disse strekningene:
Oslo – Bergen
Oslo – Kristiansand – Stavanger
Oslo – Trondheim
Oslo – Gøteborg
Oslo – Stockhom
Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand - Stavanger

Strekningene vil bli lagt ut på anbud i slutten av oktober.

Kontaktperson:
Kommunikasjonsrådgiver i Høyhastighetsutredningen
Lisbet Kierulf Botnen
Tlf 900 34 970
botlis@jbv.no

Besøksadresse:
Postadresse:
Pb. 1162 Sentrum
NO-0107 OSLO

Telefon: 05280
Telefaks: 22 45 54 99
www.jernbaneverket.no

Høyhastighetsutredningen har som oppgave å anbefale strategier for fremtidens persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen er organisert som en egen prosjektorganisasjon, men skal styres av Jernbaneverket. Prosjektet ferdigstilles februar 2012, og vil være en viktig del av Nasjonal transportplan 2014-2023. Mer informasjon finner du på www.jbv.no