Plan Norge

-Holmås tar ikke Stortinget på alvor

Pressemelding   •   mai 24, 2012 11:51 CEST

Norsk bistand til utdanning er på et rekordlavt nivå, men utviklingsminister Heikki Holmås gir ingen signaler om at han vil følge utenrikskomitéens enstemmige krav om at andelen norsk bistand til utdanning skal økes. –Skuffende defensivt av den nye utviklingsministeren. Skremmende at han ikke tar Stortinget på alvor, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

I etterkant av Plan Norges kritikk av regjeringens manglende satsning på utdanning, sendte KrFs Dagfinn Høybråten et skriftlig spørsmål til utviklingsministeren der han ber om svar på hva regjeringen vil gjøre for å «trappe opp utdanningsbistanden slik Stortinget har bedt om». I svaret fra utviklingsministeren som kom denne uken, skriver han at han «mener regjeringen har opprettholdt utdanningsbistanden på et høyt nivå».

- Tallenes tale er klar, sier Plans generalsekretær Helen Bjørnøy. - Norge ga mindre i kroner og øre i bistand til utdanning i 2011 enn i 2005, selv om bistandsbudsjettet siden den gang har økt med nesten 10 milliarder kroner. Utviklingsministeren bortforklarer nedgangen siste år, men forklarer ikke hvorfor utdanningsbistanden også i 2010 var lavere enn i 2005, sier Bjørnøy.

– Det er skuffende at den nye utviklingsministeren ikke gir noen signaler om å øke bistanden, sier Bjørnøy. - Men det er kanskje enda mer foruroligende at ministeren nekter å forholde seg til Stortingets ønsker. Faktisk er det skremmende og overraskende. 

Statsråd Holmås henviser til at regjeringen oppfyller løfter fra egen stortingsmelding. Han unnlater derimot helt å kommentere at nettopp i behandlingen av denne meldingen uttrykte en enstemmig utenrikskomite at «Komiteen mener at den andelen av norsk bistand som går til utdanningssektoren, må økes.»

– Utdanning er nøkkelen til utvikling, og bistand til utdanning nytter. Når Norad-direktør Villa Kulild i siste nummer av Bistandsaktuelt blir spurt om bistand virker, trekker hun fram nettopp at «flere barn har fått mulighet til å gå på skole». - Det er paradoksalt at det er nettopp denne bistanden som trappes ned, i en periode med massiv opptrapping av norsk bistand, sier Bjørnøy i Plan Norge.

Les  svaret fra utviklingsministeren: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53774

Plan Norge - 75 år for og med barn