Nyhetstips

Holz100 Nordic med på å stiftet NGBC

Pressemelding   •   okt 20, 2010 16:27 CEST

[Holz100 Nordic As - 20/10-2010 - Bygg & Anlegg]

Norwegian Green Building Council er stiftet. Organisasjonen skal tilpasse og forvalte miljøklassifiseringssystemet BREEAM i Norge.

Et sekstitalls av landets ledende aktører i bygg og eiendomsbransjen har tatt initiativet til å etablere Norwegian Green Building Council (NGBC). NBGC skal jobbe for at norske bygg skal få høy miljøstandard.

Ved å tilpasse klassifiseringsverktøyet BREEAM til norske forhold, skal bransjen bygge kunnskap, og jobbe for at miljøvennlige bygg blir etterspurt og verdsatt i større grad enn i dag. BREEAM, utviklet av Building Research Establishment i Storbritannia, dokumenterer egenskaper som helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning.

”Miljøengasjementet blant norske aktører i bygg- og eiendomsbransjen er sterkt. Når virksomhetene ønsker å strekke seg ut over myndighetenes minimumskrav, trengs konkrete og samlende løsninger. Etableringen av NBGC er et viktig skritt i riktig retning. Det er flott at NGBC, alt fra starten, har medlemmer fra hele verdikjeden og mange landsdeler”, sier prosjektleder Sverre Tiltnes. En samlet bransje har valgt BREEAM for tilpasning til norske forhold. Grønn Byggallianse har, i samarbeid med en bredt sammensatt gruppe bygg- og eiendomsvirksomheter, hatt regien for arbeidet så langt. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av landets ledende utbyggere og forvaltere.

Norwegian Green Building Council er en landsdekkende forening for store og små virksomheter og prosjekter fra alle deler av bygg- og eiendomssektoren. Virksomheten skal nyttegjøre seg medlemmenes engasjement og kompetanse.

”I løpet av kort tid skal Norwegian Green Building Council bli en drivkraft for frivillig og markedsdrevet satsing på miljø. De mange viktige små stegene skal berømmes på samme måte som de store foregangsprosjektene. Vi har et godt samarbeid med myndighetene, samtidig som vi forventer at også offentlige leietagere og byggeiere satser på bygg med god energi- og miljøstandard”, sier Halvard Bergby styreleder i NBGC og direktør i Vital Eiendom.

NGBC eier de norske rettighetene, gitt av BRE Global, til BREEAM (Building, Research, Establishment – Environment Assessment Method) og skal sertifisere bygg i Norge.

Styret i NGBC
Det nyvalgte styret i Norwegian Green Building Council (NGBC) er:
• Styreleder: Direktør Halvard Bergby, Vital Eiendom AS
• Styrets nestleder: Adm.dir Kyrre Olaf Johansen, Entra Eiendom AS

Styremedlemmer:
• Direktør Tor Johs. Hegna, Skanska Norge AS
• Konserndirektør Hanne Rønneberg, Sintef
• Adm.dir Rolf Thorsen, NCC Property Development AS
• Adm.dir Vibecke Hverven, Sweco Norge AS
• Senior vice president communication Anders Bredesen, YIT AS
• Partner Stig Bech, Ba-Hr
• Dagl.leder Christine Grape, DARK Ark

Varamedlemmer:
• Direktør Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør AS
• Adm.dir Øyvind Mork, Asplan Viak
• Direktør Per Brevik, Norcem AS

Stifterne av NGBC
Stifterne av Norwegian Green Building Council (NGBC) er:
AF Gruppen, Arkitektbedriftene, Aspelin Ramm AS, Asplan Viak AS, Avantor AS, BaHr, BCON Service, Bellona, BNL, BundeGruppen AS, Complete Green Housing as, COWI AS, Dark Arkitekter, DIFI, DTZ Realkapital Eiendomsmegling, Entra Eiendom AS, Erichsen og Horgen, Fabritius Gruppen AS, Fredriksborg, GC Rieber Eiendom AS, GK Norge AS, Golder Associates AS, Hjellnes Concult AS, Holz100 Nordic AS, HRTB AS Arkitekter MNAL, Höegh Eiendom AS, Høglund Witzøe Rønning Arkitekter AS, KLP Eiendom AS, Koteng Eiendom AS, Kruse Smith Entreprenør AS, LINK signatur AS, Moelven Nordia AS, Multiconsult AS, NCC Norge, Norcem AS, Norconsult AS, NorDan AS, Norsk Byggtjeneste AS, Norsk Teknologi, Norwegian Property, NTNU, OBOS Forretningsbygg AS, Oslo Areal, Oslo S Utvikling AS, OKK Entreprenør, OPAK, OXER Gruppen, Faveo Prosjektledelse AS, Rambøll Norge AS, REINERTSEN Engineering, Rom Eiendom AS, Schage Eiendom AS, Seabrokers Group, SINTEF, Skanska Norge AS, Statsbygg, Steen & Strøm, Sweco Norge AS, tevas, TreFokus AS, UiO, Undervisningsbygg Oslo KF, Veidekke ASA, Vital Eiendom AS, Wang-Norderud AS arkitekter, YIT
http://www.holz100norge.com