Skeiv Verden

Homofile får ikke asylopphold, grunnen er at det er "trykt" å leve i skapet!

Pressemelding   •   des 18, 2011 13:08 CET

Homofile med innvandrerbakgrunn som søker opphold her i Norge opplever ofte at den norske stat ikke forstår alvoret de er oppe i. Det at lesbiske og homofile kan leve skjult, og ikke leve som åpne homofile, er brudd på menneskerettighetene. De blir da nødt til å kamuflere seg selv ved å leve sammen noen de ikke elsker eller har seksuell tiltrekning til.  Dette er et uverdig liv. De vil alltid leve med frykten for å bli oppdaget og frykten for mishandling og /eller bli drept for den de er. Hvordan kan norske myndigheter sende mennesker til et sted hvor det er fare for å bli tvangsgiftet, fare for vold og mishandling, og fare mord!

Skeiv verden opplever at mange ikke tør å fortelle om sin legning i de første møtene med norske myndigheter. Grunnen er mange, men først og frems redsel for at noen skal oppdage dem og fortelle familie og slekt. Dette kan ofte være tolker, tjenestemenn med minioritetsbakgrunn m.f. De har lite eller ingen kunnskap om hvordan norske lover og regler fungerer, og prøver da å sikre seg selv først ved å oppgi en annen asylgrunn. Rettssystemet er da ofte slik at de ikke gir asylopphold ved evt. opdagelse av løgn. Tvilen om asylgrunnene kommer da ikke den homofile tilgode. Det hjelper lite at Skeiv Verden er overbevist om at disse menneskene er homofile og går god for det. Den norske staten sender dem likeså tilbake.

I 2009 ble et av våre medlemmer drept i Kurdistan/Irak. Grunnen var at han hadde blitt oppdaget som homofil. Han hadde derimot gått med på å følge Islam og prøve å leve i et forhold med en kvinne. Dette gikk han med på for å ikke miste sin familie. Han ble med dem ned, men kom aldri tilbake. Hans historie illustrerer hvor farlig det kan være å bli oppdaget og hvor vanskelig det kan være å stole på at det går ann å leve som heterofil i et land som ikke aksepterer homofili.

I mange land gjennomfører de dødsstraff mot homofile. Tross dette har norske myndigheter bestemt, i mange tilfeller, at homofile asylsøkere kan bli sendt hjem. Vi må ikke glemme at det utføres dødstraff i mange land hvor dette ikke er lovbestemt, men hvor det da er opp til hver familie. Det er så utrolig viktig nå at vi får fokus på dette, slik at vi kan beskytte homofile innvandrere mot hjemsending der vold, tvangsgifte, dødsstraff og et uverdig liv venter dem.

Skeiv Verden er en nettverksorganisasjon for homofile, lesbiske, bifile
og transpersoner med innvandrerbakgrunn
som ønsker å styrke hverandres
identitet, selvfølelse og selvtillit
. Vi arbeider for et samfunn der alle, uavhengig av
etnisk opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering og sine kjønnsuttrykk
uten å oppleve diskriminering. Skeiv Verden organiserer sosiale arrangementer,
gir støtte, råd og informasjon til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med
innvandrerbakgrunn og deres familier, og driver utadrettet
informasjonsvirksomhet og holdningsendrende arbeid som fremmer integrering og
likeverd.