Nordens velferdssenter

Hur vill vi ha det med alkoholpolitiken?

Pressemelding   •   okt 25, 2016 10:09 CEST

Under många år har den svenska alkoholpolitiken blivit allt liberalare. Regler för spritservering har luckrats upp, det är lätt att handla via internet och vinreklamen flödar. Liberaliseringen sker helt utan öppen debatt. Politikerna tycks överlåta åt alkoholindustrin och lobbyn att driva utvecklingen samtidigt som den alkoholpolitiska forskningen försvagas.

Nordens välfärdscenter lyfter i dag fram frågan i en debattartikel som publiceras både i Sydsvenskan och i den finska dagstidningen Turun Sanomat.

Liberaliseringen är inte en isolerad svensk fråga. I Finland förbereder regeringen ett lagförslag med utökade öppettider i det statliga monopolet Alko och möjlighet att sälja starköl och alkoläsk i vanliga butiker. I Island finns en opinion för alkoholmonopolets avskaffande och riksdagen har diskuterat monopolets vara eller icke vara. Detta samtidigt som 70 procent av den isländska befolkningen motsätter sig en avveckling av monopolet. I Danmark betraktas alkoholkonsumtion mer som en privatsak än i övriga Norden. I Norge är stödet för en alkoholrestriktivitet starkt. Ändå sker det också här en liberalisering.

Vi vet att alkohol orsakar omfattande skador och kostnader. 128 000 personer i Sverige missbrukar alkohol, 2 000 dör årligen i alkoholrelaterade skador och kostnaderna uppgår till flera tiotals miljarder kronor. Därutöver drabbas tredje part: foster, barn och andra anhöriga, trafikoffer och kolleger.

De nordiska forskarna har hittills spelat en väsentlig roll för att höja rösten i frågor som rör alkoholpolitiken. Den rösten riskerar att tystna. I Sverige har alkoholpolitikforskningen inte prioriterats i projekt och i Finland har alkoholforskartjänster dragits in. Trots att en informerad offentlig debatt är omöjlig utan ordentligt faktaunderlag har namnkunniga äldre alkoholforskare pensionerats utan att ersättas av yngre kolleger. Om politikerna inte prioriterar alkoholpolitisk forskning kommer de att sakna faktaunderlag för sina beslut.

När självständiga forskningsenheter slås samman och när resurserna stryps måste man vara medveten om att förändringarna med all sannolikhet leder till långtgående konsekvenser för innehållet i forskningen. Alkoholpolitisk forskning kräver offentlig finansiering.

Nordens välfärdscenter uppmanar politiker i Norden att främja och aktivt delta i en alkoholpolitisk debatt. Vi hoppas också att de nordiska regeringarna även i fortsättningen ska finansiera alkoholpolitisk forskning som ger beslutsfattare ett gott beslutsunderlag.

Debattartikel om alkoholpolitisk forskning i Sydsvenskan 25.10 2016

Ytterligare information: verksamhetsledare Nina Rehn-Mendoza
e-post: nina.rehn-mendoza(at)nordicwelfare.org, tfn: +46 73 535 80 92

I dag, 25 oktober, arrangerar Nordens välfärdscenter ett seminarium om den alkoholpolitiska debatten i Norden på Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm kl. 13.30.
Från isländsk geysir till svenskt lugn – Tre sidor av alkoholpolitisk debatt i Norden

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.