Utlendingsdirektoratet (UDI),

Hurtigbehandling av asylsaker

Pressemelding   •   nov 05, 2010 08:58 CET

Justisdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å prioritere behandlingen av asylsakene til personer som tidligere ville blitt returnert til Hellas etter Dublin-forordningen.

Det betyr at asylsøkerne vil bli intervjuet av UDI, og at vi vil vurdere asylgrunnlaget deres og om de skal få opphold i Norge.

Nye søkere

Nyankomne søkere som tidligere hadde blitt henvist til Hellas, vil få asylsøknaden sin behandlet av UDI.

Søkere til behandling hos UDI

Søkere som tidligere har fått beskjed av UDI om at vi vurderer å returnere dem til Hellas, vil bli innkalt til asylintervju og få saken sin vurdert.

Søkere som har klagd

Personer som har fått beskjed om at de skal uttransporteres til Hellas og har klagd på avgjørelsen vil også bli innkalt til intervju og få saken sin vurdert av UDI. Dette gjelder også de sakene som UDI har sendt til Utlendingsnemnda (UNE) for klagebehandling.

Personer som har endelig avslag

Personer som har fått endelig avslag i UNE i henhold til Dublin-regelverket har fått saken sin stilt i bero av UNE. Det betyr at de ikke blir sendt til Hellas mens UNE avgjør hvordan de skal behandle sakene deres.


Hva gjør du hvis dette gjelder deg?

Hvis dette gjelder deg trenger du ikke å gjøre noe. UDI vil kalle deg inn til intervju. Har du fått oppnevnt en advokat av UDI vil advokaten din få beskjed om dette. Du har ikke rett til advokatbistand mens UDI behandler saken din.
Det som derimot er viktig å merke seg er at du selv har plikt til å opplyse norske myndigheter om hvor du bor. Har vi ikke adressen din, kan vi heller ikke kalle deg inn til intervju.   Mer informasjon om Dublin-regelverket.

Instruksen fra Justisdepartementet om realitetsbehandling av asylsaker der Hellas er ansvarlig Dublin-land.