elskling.no

Husholdninger med variabelpris taper 1725 kroner

Pressemelding   •   jun 10, 2015 07:54 CEST

Nye tall fra SSB viser at den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger var 31,3 øre/kWh uten avgifter første kvartal. Lavest strømpris fikk husholdninger med spotpriskontrakt, mens variabel pris var i snitt hele 24 prosent dyrere.

I år som i fjor har en mild og nedbørsrik vinter gitt gode forutsetninger for en lav og stabil elektrisitetspris. Den lave strømprisen i mai skyldes blant annet snøsmelting, med økt tilrenning til magasinene. Ifølge NVE er det i fjellområdene på Vestlandet uvanlig mye snø for årstiden. På grunn av kaldt vær har snøsmeltingen derfor ikke begynt for fullt.

- I takt med stigende temperaturer forventes de store snømengdene å smelte og tilrenningen å øke. Værforholdene under snøsmeltingen kommer til å bli avgjørende for utviklingen av sommerens strømpriser. Mye regn og varmt vær kan legge press på kraftprisene, sier Jens Regnström, gründer og landansvarlig for strømbyttetjenesten ELskling.no.

Ifølge statistikken fra SSB betalte husholdninger med spotprisavtale i gjennomsnitt 29,1 øre/kWh første kvartal. Husholdninger med variabelpris betalte i gjennomsnitt 36,0 øre/kWh. For en normal norsk bolighusholdning med variabelpris og et gjennomsnittlig årsforbruk på 20.000 kWh tilsvarer prisforskjellen et innsparingspotensial på 1725 kr per år.

- Den lave strømprisen er spesielt bra for husholdninger med spotpriskontrakt. Siden prisen er basert på kraftbørsen Nordpool, sparer disse husholdningene penger når strømprisen faller. Verst har det vært for husholdninger med variabelpris hvor kostnadsbildet ikke har speilet de lave prisene på kraftbørsen, sier Regnström.

I dag finnes det 115 strømselskaper som til sammen tilbyr norske husholdninger tusenvis av ulike elavtaler. På ELskling.no sammenlignes alle strømselskaper og elavtaler. De avtaletyper som sammenlignes er fastpris, flytende pris og variabel pris.

- Til tross for at variabelprisavtalene de siste 16 årene har vært dyrere enn spotprisavtaler, har vi likevel valgt å inkludere variabelprisavtalene i sammenligningen på ELskling.no. Det er viktig at kundene får et fullstendig og objektivt bilde av markedstilbudet når de skal finne den elavtalen som passer dem best. Vi anbefaler husholdningene å velge mellom fastpris og spotpris, sier Regnström.

Tall fra Nordpool viser at gjennomsnittlig spotpris i mai ble 18 øre/kWh for Oslo, Kristiansand og Bergen, 20 øre/kWh for Trondheim og 19 øre/kWh for Tromsø. Det er cirka 13 prosent lavere enn forrige måned. Sammenlignet med mai i fjor er gjennomsnittsprisen cirka 15 prosent høyere i Sør-Norge og 30 prosent lavere i Nord-Norge.

SSB: http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal/2015-05-26

Om ELskling.no – Norges ledende tjeneste for sammenligning og bytte av strømavtale

ELskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verktøy som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og øker antallet som aktivt velger strømleverandør. Tjenesten ble først lansert i Sverige – elskling.se – og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 500 000 svensker å sammenligne og bytte strømavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeniører fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen års erfaring fra næringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med høy kvalitet som øker transparensen på det nordiske kraftmarkedet.

www.elskling.no