Forskningsrådet

Husk søknadsfristen onsdag 17. februar kl 13.00!

Pressemelding   •   feb 11, 2010 08:47 CET

Det nærmer seg søknadsfrist igjen og erfaringsmessig vet vi at det er en del ting søkerne lurer på i siste liten.

For å se hvilke programmer som har utlysninger nå, gå inn på Søk om midler - Finn utlysninger.

Søknadsfrister og endring av søknaden

Vi minner om at søknadsfristen er endelig. Det er ikke mulig å gjøre endringer på søknaden eller sende den inn etter søknadsfristen utløp (dato og klokkeslett).
Før fristens utløp, er det mulig å gjenåpne og gjøre endringer i en søknad som allerede er innsendt og så sende den inn på nytt. Det er den sist innsendte søknaden som blir registrert og vurdert.

Beregn tilstrekkelig tid!

Det er søkers ansvar å beregne tilstrekkelig tid til utfylling og innsending av søknaden.
Søknaden lar seg ikke sende inn dersom søknadsskjemaet ikke er korrekt utfylt. Bruk derfor kontrollfunksjonen "Sjekk siden" og "Sjekk hele".
Les eventuelle feilmeldinger nøye og sørg for at du har tilstrekkelig tid til å rette opp feilene.

Kontaktpersoner og vakttelefon 22 03 72 00

Til hver utlysning er det kontaktpersoner som kan hjelpe deg.
Det er i tillegg opprettet en vakttelefon for søkere som er betjent de tre siste virkedagene frem til søknadsfristens utløp. Mer informasjon om denne vil bli annonsert på Forskningsrådets nettside.

Veiledning til utfylling av søknadsskjemaet

Veiledningen til de enkelte punktene er integrert i søknadsskjemaene. (Klikk på teksten merket ”Veiledning” i den oransje stripen i tilknytning til hvert punkt i skjemaet).
Veiledningene ligger også tilgjengelig på våre åpne nettsider.

Flere svar på de vanligste spørsmålene omkring det å søke om midler fra Forskningsrådet finner du på Ofte stilte spørsmål.