Universitetet i Bergen

Hva styrer risikoen for at gasshydrater plugger oljerørledninger?

Pressemelding   •   jan 27, 2010 10:00 CET

Guro Aspenes disputerer fredag 5. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The influence of pipeline wettability and crude oil composition on deposition of gas hydrates during petroleum production”

Plugging av rør ved transport av råolje og naturgass er et økende problem i oljeindustrien, for eksempel ved transport av olje fra plattformen og til land. Gasshydrater gir de største problemene på norsk sokkel. De danner isliknende plugger når temperaturene blir lave nok og det bygges opp et tilstrekkelig trykk. I dag benyttes det store mengder med frostvæske for å forhindre at hydrater danner plugger. Dette er både kostbart og ugunstig for miljøet. Siden man etter hvert må transportere råolje fra dypere brønner og over lengre distanser er dette et problem som gjør seg mer og mer gjeldende.

Det har tidligere blitt vist at enkelte råoljer inneholder komponenter (f.eks. syrer) som forhindrer at det dannes massive plugger, og dermed gjør tiltak mot plugging unødvendig. Forbedret kunnskap om hvor og hvordan pluggene dannes kan dermed ha stor betyding for hvilke strategier oljeindustrien skal bruke for å forebygge plugging av transportrør.

Formålet med dette arbeidet har vært å finne betingelser som hindrer at hydrater fester seg på den indre rørveggen. Innvirkningen av rørmaterialet, oljesammensetningen og tilstedeværelse av fritt vann har blitt undersøkt. Både rørmaterialet og oljesammensetningen påvirker avsetningen av hydrater på rørveggen, men tilstedeværelse av fritt vann ser ut til å ha størst betydning; uten fritt vann tilstede vil ikke hydrater feste seg på rørveggen. De samme råoljene som reduserer oppbygging av plugger fører også til redusert avsetning av hydrater på rørveggen. Rørmaterialer som er oljefuktende (har affinitet til olje fremfor vann), som for eksempel epoxy, fører til redusert avsetning av hydrater sammenliknet med vannfuktende rørmaterialer.

Ved bruk av rørmaterialer som reduserer avsetningen, ved tilsetning av oljekomponenter som reduserer pluggetendensen og ved fjerning av fritt vann før oljen transporteres vil risikoen for at rørledninger plugges av gasshydrater sannsynligvis reduseres. Dette vil få gunstige økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Personalia:
Guro Aspenes er født i 1981 og er oppvokst i Stavanger. Hun har mastergrad i uorganisk kjemi fra Universitetet i Bergen fra 2006. Siden november 2006 har hun jobbet med doktorgraden i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen, i tett samarbeid med SINTEF Petroleumsforskning, Statoil (tidligere Hydro) og Chevron.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.02.2010, kl. 13:15, Realfagsbygget, Allègaten 41, Auditorium 2.

Kontaktpersoner:
Guro Aspenes, tlf: 41 45 56 96, epost: guro.aspenes@kj.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.