SIRUS

Hva vet vi om bruk, skadeomfang og virkningsfulle tiltak på rusmiddelfeltet?

Pressemelding   •   okt 25, 2010 09:08 CEST

Velkommen til lansering 28.10 i anledning at SIRUS blir 50 år i 2010. Instituttet gir ut tre jubileumsrapporter der norsk og internasjonal kunnskap om rusmiddelfeltet anvendes på norske forhold. Hvor mange bruker og misbruker rusmidler i Norge? Hvilke skader og problemer fører dette med seg? Hvilke tiltak for å begrense skadene virker?

Lanseringsseminar t orsdag 28. oktober kl. 10.00 - 11.30
SIRUS, Øvre Slottsgate 2 B i Oslo, 1. etg v/kantine

Program

Jostein Rise, direktør
SIRUS´ jubileumsrapporter

Ellen J. Amundsen, forsker
Kan vi skille mellom bruk, misbruk og avhengighet?

Elisabet E. Storvoll, forsker
Skader og problemer forbundet med rusmiddelbruk

Ingeborg Rossow, forsker
Hvilke tiltak er virkningsfulle i Norge i dag?

Spørsmålsrunde

Seminaret er åpent for media og andre interesserte.

Kontaktperson i SIRUS/Statens institutt for rusmiddelforskning:informasjonssjef Christian Lund, tlf, 22 34 02 53 / 91 80 37 02, cl@sirus.no