Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Hvem skriver klarest i landet her?

Pressemelding   •   nov 11, 2010 09:41 CET

Hvilket statlig virksomhet har gjort størst innsats for å skrive så vanlige folk forstår? Klarspråkprisen 2010 deles ut 16.november, og går til et statsorgan som har gjort en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Fornyingsminister Rigmor Aasrud deler ut prisen. Pressen er velkommen.


Tid: tirsdag 16. november kl. 8.30–10.00.
Kaffe og frokost serveres fra kl. 8.00.
Sted: Kunstindustrimuseet, Storsalen. St. Olavs gate 1, Oslo sentrum.

Program for dagen:

  • Kl. 8.30 Åpning ved kommunikasjonssjef Frode Jacobsen, Fornyings-, og administrasjons-  og kirkedepartementet
  • Kl. 8.45 "Skriving – lyst og pine" – innlegg ved professor Torlaug Løkensgard Hoel, NTNU
  • Kl. 9.15 "Innbyggernes møte med det offentlige" – betraktninger ved Per Inge Torkelsen
  • Kl. 9.30 Statens klarspråkspris 2010 – utdeling ved statsråd Rigmor Aasrud

Om prosjektet ”Klart språk i staten”

1 av 3 nordmenn mener det offentlige skriver så folk ikke forstår. Det er et demokratisk problem, et effektivitetsproblem og rettsikkerhetsproblem at innbyggerne ikke forstår informasjonen fra det offentlige. Derfor startet Fornyingsdepartementet  prosjektet ”Klart språk i staten” i 2008. Klarspråkprisen ble for første gang delt ut i 2009. Stadig flere statlige virksomheter henvender seg nå til prosjektet for å få råd, opplæring og økonomisk støtte til å drive klarspråksarbeid i sin virksomhet. Prosjektet "Klart språk i staten" er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er prosjektansvarlig.

Påmelding og kontakt

Vi ber om at journalister melder sin interesse på forhånd til pressekontaktene:
Pressekontakt for arrangementet: Harald Nyquist (Difi), tlf 93 42 49 99  
Pressekontakt for fornyingsminister Rigmor Aasrud: Tor Audun Gram, tlf 90 63 28 54