FN-sambandet

Hver tredje kvinne i verden mishandlet av partner

Pressemelding   •   jun 21, 2013 11:43 CEST

En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon WHO estimerer at 35 % av kvinner i verden blir utsatt for fysisk eller seksuell vold. Partnervold er den vanligste typen mishandling.

- Vold mot kvinner er vanligere enn vi tror. Vold får store konsekvenser for dem det gjelder, sier generalsekretær i FN-sambandet Kari Solholm.

Rapporten peker på at 35 % av kvinner i verden utsettes for vold. Partnervold er den vanligste typen vold mot kvinner. Rundt 30 % av kvinner utsettes for vold fra partneren sin.

- For å stanse vold mot kvinner kreves en holdningsendring i alle deler av samfunnet, sier Kari Solholm.

Sammen med rapporten utgir WHO nye retningslinjer, som skal hjelpe lands helsesektorer i arbeidet mot vold mot kvinner.

- Jeg forventer at norske myndigheter leter etter nye verktøy i FNs nye retningslinjer. Også i Norge må vi stadig finne nye metoder for å bekjempe vold, sier Kari Solholm.

 Store helseeffekter

Funnene i rapporten peker på en rekke helsemessige konsekvenser av partnervold:

Dødsfall og skader: 38 % av kvinner som myrdes blir drept av partneren sin. 42 % av kvinner som har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partner har blitt skadet av volden.

Depresjon: Kvinner som har opplevd partnervold har dobbelt så stor sjanse for å få en depresjon som kvinner som ikke er voldsutsatte.

Alkoholisme: Kvinner som har opplevd partnervold har nesten dobbelt så stor sjanse for å få alkoholproblemer som kvinner som ikke er voldsutsatte.

Seksuelt overførbare sykdommer: Det er 1,5 ganger så stor sjanse for at ofre for partnervold får syfilis, klamydia og gonoré enn for kvinner som ikke er ofre for partnervold. I noen regioner (for eksempel Afrika sør for Sahara) er det også 1,5 så stor sjanse for at disse kvinnene blir HIV-smittet. 

Uønsket graviditet og abort: Det er dobbelt så sannsynlig at kvinner som utsettes for partnervold tar abort enn kvinner som ikke er voldsutsatt.

Underernærte spedbarn: Kvinner som utsettes for partnervold har 16 % større sjanse for å få et barn som er undervektig ved fødsel.

Regionale data

Tallene er baser på data fra 81 land, og sortert etter regioner. Forekomsten var høyest i Asia, der data fra Bangladesh, Øst-Timor, India, Myanmar, Sri Lanka og Thailand viste at 37,7 prosent av kvinner er utsatt. I Midtøsten ligger forekomsten 37,7 prosent, mens 36,6 prosent av kvinner i Afrika sør for Sahara utsettes for vold.

I en gruppe høyinntektsland, inkludert Nord-Amerika, EU, Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand er gjennomsnittstallet 23,2 prosent.

Om rapporten

Rapporten Global and regional estimates of ciolence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence er den første systematiske studien av globale data om vold mot kvinner. Rapporten er utgitt av WHO, i samarbeid med London School of Hygiene & Tropical Medicine og the South African Medical Research Council.


FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.