Utlendingsdirektoratet (UDI),

Hvilke flyktninger kommer til Norge?

Pressemelding   •   okt 12, 2010 08:42 CEST

Det er to hovedgrupper med flyktninger som kommer til Norge. Det dreier seg for det første om asylsøkere som kommer til Norge ved egen hjelp, og for det andre om overføringsflyktninger.

Sist oppdatert 11.10.2010
Publisert 11.10.2010

Overføringsflyktninger

Overføringsflyktninger er flyktninger som ikke kan vende tilbake til sitt eget hjemland og som ikke har mulighet til å få opphold i landet de befinner seg i. Overføringsflyktninger får saken sin behandlet og blir anerkjent av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) allerede før de kommer til Norge. Stortinget setter hvert år ned en kvote for hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot.
I 2010 tok Norge imot 1200 overføringsflyktninger. Hoveddelen av kvoten for 2010 var forbeholdt eritreiske, afghanske, palestinske, burmesiske og iranske flyktninger. Minst 55 prosent skulle være kvinner og jenter, mens 15 prosent skulle være utsatte kvinnelige flyktninger.

Asylsøkere

Asylsøkere kommer til Norge ved egen hjelp, og søker om beskyttelse hos Norske myndigheter. Ved utgangen av september hadde UDI mottatt 7 299 asylsøknader. Felles for mange av disse, er at de kommer fra land som er preget av krigføring, eller tidligere konflikt. De største gruppene med asylsøkere kommet fra Eritrea, Somalia og Afghanistan. Ikke alle som søker om asyl i Norge har krav på beskyttelse eller oppholdstillatelse. Les mer om hva som kreves for å få beskyttelse (asyl) eller opphold på humanitært grunnlag i Norge.