Norges Kampsportforbund

Hvordan sikre en bærekraftig rekruttering

Pressemelding   •   sep 26, 2014 08:08 CEST

Kampen om rekruttering og ikke minst kampen om å beholde medlemmene blir tøffere og tøffere
Det blir stadig flere idretter og flere treningssentre som kan tilby attraktive og spennende tilbud. Vi konkurrerer derfor ikke bare mot andre idretter og andre treningstilbud, men vi konkurrerer også mot tiden. Medlemmer vil velge klubber med tilgjengelighet, fleksibilitet og som har de beste trenere og lederne.

Norges Kampsportforbund (NKF) er av den oppfatning at det er en forutsetning for klubbenes fremtidige suksess at klubbene ledes av kompetente styremedlemmer med idrettens lederutdanning, samt har engasjerte, godkjente og kvalifiserte trenere.

Klubbenes ledere og trenere må være gode rollemodeller, jf. idrettens grunnverdier om frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Langsiktig utvikling må ligge i bunnen når det gjelder klubbdrift og utvikling av utøvere.

Vi tror at de klubbene som kommer til å lykkes i fremtiden vil være de klubber som ledes av et dyktig klubbstyre med lederutdanning, og som har godkjente kvalifiserte trenere som er gode rollemodeller innen etikk og moral og hvor langsiktig utvikling av utøvere er satt i sentrum.

Ta det første skrittet
Det er viktig at de klubber som ønsker å få suksess tar det første skrittet i å utvikle seg ved å innføre en sportslig plan. En sportslig plan vil sikre klubben en helhetlig utvikling.

Klubber som trenger bistand til å utarbeide en sportslig plan kan få bistand av Norges Kampsportforbund. Dette er gratis for klubbene.

Ta kontakt med:
Sportskoordinator Helle Borgen helle@kampsport.no. Utarbeidelsen av en sportslig plan tar ca. 4-5 timer, og klubbens styre, trenere og andre ressurspersoner må være tilstede. I forkant av prosessen må de som deltar ha svart på noen kartleggingsspørsmål. *Partnerklubber vil bli prioritert.

Det sportslige ansvaret
Det er styret i klubben som har det overordene sportslige ansvaret. Sportslig ledelse er å lede den sportslige aktiviteten i klubben ut fra vedtatte mål, strategier og sportslige retningslinjer. Dette gir noen føringer for hvordan klubben må organisere seg slik at styret får jevnlige tilbakemeldinger fra de
som har det utøvende sportslige ansvaret i klubben.[1]

Lage en sportslig plan
Alle klubber trenger en sportslig plan som et styringsverktøy og hjelpemiddel for alle trenere, ledere og tillitsvalgte. Med en fornuftig og grundig sportslig plan vil styringen av klubben bli enklere og mindre tilfeldig.

Planen skal legge grunnlaget for en fornuftig og målrettet opplæring i et trygt og godt miljø for alle og med en sportslig plan vil styret være «sjefen» for all aktivitet i klubben.

En sportslig plan må bygge på klubbens nedfelte målsettinger og verdigrunnlag, og må holde seg innenfor de nasjonale rammene og retningslinjer til toppidretten. Det skal være samhandling mellom topp og bredde. At en klubb har en godt utarbeidet plan vil også bety mye for markedsføringen av klubben.

Vil du bli en partnerklubb i karate ??

Vil du bli en partnerklubb i Taekwondo ??

[1]*)
en partnerklubb er en klubb som har inngått et forpliktende utviklingssamarbeid
med forbundet innen talentutvikling, trener- og lederutvikling.


Norges Kampsportforbund (NKF) er det tiende største særforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert på Ullevål stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.