nLogic AS

Hvorfor trives små dynamiske leverandører godt i turbulente tider?

Pressemelding   •   aug 20, 2015 14:07 CEST

nLogic ser ut til å ha funnet oppskriften på suksess. Daglig leder Erlend Bonesvoll forteller hvordan de fortsetter å oppnå de gode resultatene i tider preget av usikkerhet.

Også i turbulente tider har markedet behov for spisskompetanse. nLogic er et eksempel på en liten gründerbedrift som forsetter å gjøre suksess.
- nLogic evner å snu seg fort, og vi er lojale mot vår nisje. Nettverksteknologi benyttes innen stadig nye områder. Da er det viktig å utvikle kjernekompetansen i forhold til markedet.

- Vi ser at noen av våre konkurrenter opplever at bredden de tilbyr ikke er forenelig med et stadig tøffere konkurransebilde. Når de store må begynne å fokusere på omstillinger, tilpasser vi oss raskere og leverer det kundene etterspør.

- Omstillinger i større bedrifter gir også muligheter for rekruttering. Når de større bedriftene må nedbemanne, blir det lettere for oss som mindre gründerbedrift å få tilgang på dyktige mennesker med den riktige kompetansen.

Årsakene til nLogic sin suksess kommer også frem i kundeuttalelser. Sigurd Mytting, senior nettverksarkitekt i Statens Vegvesen, har blant annet uttalt seg i en av nLogic sine referansecaser.
- Det at nLogic er et lite firma gjør dem fleksible og gir dem evnen til å kunne snu seg raskt, og det betyr mye for oss som kunde når vi trenger løsninger på utfordringene vi må hanskes med i hverdagen. Veien fra oss som kunde til kompetansen er kort.

nLogic AS © 2007-2015

a: Frysjaveien 33d, 0884 Oslo
e: post@nlogic.no
t: +47 40 61 88 88
w: www.nlogic.no