Norsk Hydro ASA

Hydro hever forbedringsambisjonen fra 100 til 300 US-dollar per tonn

Pressemelding   •   sep 22, 2010 09:13 CEST

Ambisjonen om å bedre inntjeningen på Hydros heleide aluminiumverk med 100
US-dollar per tonn blir nå utvidet til 300 US-dollar per tonn. Tiltakene skal
bedre konkurranseevnen for aluminiumverkene og bringe lønnsomheten opp på et
bærekraftig nivå.

Hydro lanserte høsten 2009 et kostnadsforbedringsprogram for å redusere
driftskostnadene med 100 US-dollar per tonn primæraluminium i 2011 sammenliknet
med 2009-nivå. Programmet er i rute og er ventet realisert innen utgangen av
2011.

- Vi må gjøre anleggene mer robuste. Konkurransen i aluminiumbransjen er hard,
og med en fortsatt usikker markedssituasjon må vi selv ta nødvendige grep for å
styrke den langsiktige konkurranseevnen, sier konserndirektør og leder av Hydros
forretningsområde Primærmetall, Hilde Merete Aasheim.

- Vi øker nå ambisjonene og vil gjennomføre tiltak som skal bidra til å bedre
kostnadsposisjonen med ytterligere 200 US-dollar hovedsakelig innen 2014, sier
Aasheim.

Programmet som ble etablert høsten 2009 for å redusere kostnadene med 100
US-dollar per tonn, fokuserer på driftsforbedringer, der mer stabil drift av
aluminiumproduksjonen gir lavere produksjonskostnad.

Det eksisterende forbedringsprogrammet vil nå utvides, og Primærmetall skal
effektivisere, gjennomføre forbedringer og redusere kostnader innenfor områder
som innkjøp, logistikk, teknologi, bemanning og organisasjon. I tillegg skal
marginene fra metallprodukter ut fra aluminiumverkenes produktstøperier bidra
med ytterligere forbedring - til sammen 300 US-dollar per tonn i forbedringer
når alle tiltak er identifisert og gjennomført.

Forbedringsprogrammet tar utgangspunkt i de påvirkbare kostnadene, hovedsakelig
såkalte konverteringskostnader, ved Hydros heleide aluminiumverk. Forbedringene
inkluderer ikke effekten av et noe høyere energikostnadsnivå i årene framover
eller svingninger i råvarepriser og andre innsatsfaktorer.

Pressekontakt
Kontakt: Erik Brynhildsbakken
Mobil:   +47 41751270
E-post:  Erik.Brynhildsbakken@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Mobil:   +47 91727528
E-post:  Stefan.Solberg@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1445938]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Norsk Hydro via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug