Lions Club Norge

I LIONS GÅR 100 % AV INNSAMLEDE MIDLER TIL FORMÅLET

Pressemelding   •   jan 25, 2010 10:17 CET

Det har i de siste dagene vært en del skriverier om hvor mye de forskjellige frivillige organisasjonene bruker til administrasjon. - Den nye reglene for regnskapsføring i frivillige organisasjoner slår uheldig ut, sier generalsekretær Egil Moe-Helgesen i Lions Norge.
Noe av diskusjonen kommer etter at det i løpet av det siste året ble innført nye regler om hvorledes regnskapene skal settes opp, og som bl.a. i vårt tilfelle gir et feilaktig bilde av hvorledes vi forvalter våre innsamlede midler.
- I Lions har vi alltid skilt mellom administrasjonsregnskapet og aktivitetsregnskapet. Det er også slik at de fleste av våre lionsklubber har to forskjellig bankkonti for å gjøre skillet enda tydeligere. Inn i aktivitetsregnskapet går alle midler våre klubber får gjennom dugnader, utstillinger, tulipanaksjonen osv. Med unntak av rene innkjøpskostnader, går derfor alle midlene vi får inn til humanitære formål lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Egil Moe Helgesen, generalsekretær i Lions Norge.
Alle kostnader Lions har med å drive klubber og hovedkontoret betales 100 % av medlemmene gjennom kontingenten.
- Ingen midler fra våre mange inntektsbringende aktiviteter brukes til administrasjon, bekrefter generalsekretæren.
Kontaktperson(er):
Generalsekretær - Egil Moe-Helgesen
Telefon:909 47 053
Mobil:909 47 053
E-post:egil.moe.helgesen@lions.no

Lenker
http://:www.lions.no