Plan Norge

I rute med Plans jentemilliard

Pressemelding   •   des 09, 2013 12:46 CET

Stortinget har i dag vedtatt å styrke bistanden til utdanning i fattige land med 240 millioner kroner. Det er i tråd med Plans krav om en #Jentemilliard i økt utdanningsbistand i løpet av stortingsperioden. 

- Erna Solberg har varslet at Norge skal øke innsatsen for utdanning av jenter. Det er derfor gledelig å se at utdanningsbistanden nå trappes opp omtrent i den hastigheten som Plan har anbefalt, sier generalsekretær i Plan Norge, Olaf Thommessen.

- Med en noe større økning de neste tre årene vil Stortinget innen 2017 nå målet om en milliard ekstra i årlig bistand til utdanning – akkurat slik to tredeler av toppkandidatene lovet før valget, sier Thommessen. 

Gjenreiser utdanningsbistanden

Utdanningsbistanden har de to siste stortingsperiodene blitt redusert både i realverdi og som andel av norsk utviklingssamarbeid. Den rødgrønne regjeringen foreslo å øke bistanden til utdanning med 150 millioner kroner. Solberg-regjeringen la til 50 millioner. Nå har flertallet i utenrikskomiteen etter påtrykk fra KrF blitt enige om en ytterligere økning på 40 millioner kroner.

- Budsjettvedtaket i Stortinget i dag markerer starten på arbeidet med å gjenreise utdanningsbistand som et satsingsområde innen norsk utviklingspolitikk. Dette er et viktig skritt i retning av å ta internasjonalt lederskap i kampen for å styrke utdanning av jenter, slik regjeringen har lovet, sier Thommessen. 

Gjennomslag for Plans jentekampanje

Plan har i flere år arbeidet spesielt for at Norge skal bli en av de viktigste bidragsyterne globalt for utdanning av jenter. Plan konstaterer nå at budskapet i kampanjen for en #Jentemilliard i forbindelse med valgkampen har blitt hørt og gir resultater. 

- Vi får gjennomslag for Plans jentemilliard fordi utdanning av jenter er selve drivkraften for vekst og fattigdomsbekjempelse i fattige land. Plans kampanje er også et eksempel på hva man kan få til uten bruk av dyre rådgivere fra konsulentselskaper, avslutter Thommessen.

Kontaktperson:

Per Kristian Sbertoli
Politisk rådgiver i Plan Norge
Tlf: 930 89 103
PerKristian.Sbertoli@plan-norge.no 

Plan Norge - for og med barn