Universitetet i Bergen

Identifikasjon av nye potensielle kandidater for målrettet kreftbehandling

Pressemelding   •   jan 06, 2010 09:52 CET

Darina Gromyko disputerer 8. januar 2010 for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”The human protein N-terminal acetyltransferases NatA and NatC: cellular functions and molecular basis for use in chemotherapy”

Studien er en del av et samarbeidsprosjekt mellom klinikk og basalfag med utgangspunkt i skjoldbruskkjertelkreft (cancer thyreoideae). Svulster som oppstår fra skjoldbruskkjertelen kan ha svært ulik vekst og forløp. Ved hjelp av molekylærbiologiske teknikker oppdaget gruppen gener som er ulikt aktive i svulstvev og i normalt vev utenfor svulsten. Blant nye gener var et som koder for en komponent av hNatA acetyltransferasekomplekset, som ikke var studert hos mennesket tidligere.

Hensikten med avhandlingen var å karakterisere biologiske funksjoner av de nye acetyltransferasene hNatA og hNatC. Fjerning av disse enzymkomplekse fra humane kreftceller fører til at cellene enten dør gjennom en prosess som kalles apoptose (programmert celledød), eller at celleveksten stopper. Et tredje alternativ er at cellene blir mer følsomme for cellegiftbehandling. Studien beskriver også molekylære mekanismer og signalveier som aktiveres når kreftcellene mister hNatA og hNatC.

Våre funn tyder på at enzymkompleksene kan være inngangsport for spesifikt målrettet kreftbehandling. Det er holdepunkter for at N-acetyltransferaser er overuttrykt i kreftceller. En kan derfor tenke seg at veksthemning og økt følsomhet for cellegiftbehandling kan bidra til å drepe kreftceller selektivt og at normale celler dermed blir mindre utsatt for skader av behandlingen.

Personalia:
Darina Gromyko (f. 1978) er født og oppvokst i Minsk, Hviterussland. Hun ble utdannet cand. med. ved Hviterussisk Statlig Medisinsk Universitet, Minsk, Hviterussland i 2001. I tillegg er hun cand. scient. fra Universitetet i Bergen i 2005. Arbeidet med doktorgraden er utført ved Institutt for kirurgiske fag og Molekylærbiologisk institutt, UiB og ved Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetsykehus. Veiledere er professor Jan Erik Varhaug, professor Johan R. Lillehaug og PhD Thomas Arnesen. Arbeidet har vært finansiert av Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.01.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Treatment of childhood cancer: promises and pitfalls."
Sted: Stort Auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen, 2. etasje, Thormøhlensgate 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.01.2010, kl. 14:15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen, 2. etasje, Thormøhlensgate 55.

Kontaktpersoner:
Darina Gromyko, tlf. 55 58 43 82, epost: Darina.Gromyko@mbi.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.