PCI Biotech Holding

Igangsatt prekliniske forsøk for bruk av PCI I behandling av blærekreft

Pressemelding   •   des 03, 2009 09:11 CET

PCI Biotech har igangsatt prekliniske forsøk for bruk av
Photochemical Internalisation (PCI) i behandling av blærekreft. De
prekliniske forsøkene vil bli avsluttet i løpet av første halvår
2010, og en fase I/II studie (første i menneske) er forventet å
starte i løpet av 2010.

Blærekreft er et svært interessant sykdomsområde for bruk av PCI
teknologien. Ser man på de totale behandlingskostnadene, er
blærekreft den femte dyreste krefttypen og har den høyeste
livstidskostnad pr pasient, først og fremst på grunn av svært stor
grad av tilbakefall. De legemidlene som brukes i dag har begrenset
effekt på tilbakefall og progresjon, og det er et stort udekket
medisinsk behov. Blæren er lett tilgjengelig for de tre komponentene
i PCI teknologien; selskapets fotosensibiliserende produkt Amphinex®,
lys og cellegift. Når Amphinex® aktiveres med lys økes det cellulære
opptaket av en del legemidler gjennom endosomal frigjøring. Flere av
cellegiftene som i dag benyttes i behandling av blærekreft er i
cellekulturer vist å bli forsterket gjennom PCI, og i de prekliniske
forsøkene vil man teste forskjellige cellegifter, de fleste allerede
godkjente for behandling av blærekreft.

Forsøkene vil bli gjennomført på Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU) i Trondheim og på Radboud University Nijmegen,
Nederland. Forskningsgruppen i Nijmegen ledes av professor Fred
Witjes og er en av Europas ledende urologiklinikker, og PCI Biotech
er svært tilfreds med at de har vist interesse for PCI teknologien.
De prekliniske forsøkene er forventet å bli avsluttet i løpet av
første halvår 2010 og PCI Biotech har som mål å starte en fase I/II
studie i pasienter i løpet av 2010.

Selskapet har en pågående fase I/II-studie på University College
Hospital (UCH) i London. Amphinex® blir i denne studien kombinert med
cellegiften bleomycin. Denne studien inkluderer primært pasienter med
hode/hals kreft, en lidelse hvor det er behov for bedre lokal
behandling, noe som PCI teknologien potensielt kan bidra til å løse.
Hovedformålet med studien er å bestemme den maksimalt tolererte dosen
av Amphinex® i PCI behandling med bleomycin. Sekundære mål inkluderer
farmakokinetikk samt effekt av PCI med Amphinex® i kombinasjon med
bleomycin på belyste kreftsvulster. Første dosegruppe i fase I/II
studien er fullført. Det er så langt ikke registrert noen alvorlige
bivirkninger av behandlingen, og effekt på kreftsvulster ble
registrert selv ved denne første, lave dosen. Pasientene på neste
dosenivå har blitt behandlet med Amphinex® og resultatene fra denne
dosegruppen, samt mer informasjon om pasientene i den første
dosegruppen, er ventet innen slutten av året.

Om PCI Biotech:
PCI Biotech er et norsk bioteknologi-selskap notert på Oslo Axess.
Selskapet har en patentert teknologi for levering av legemidler til
definerte områder i kroppen. Denne teknologien, som kalles
fotokjemisk internalisering (PCI), har potensial for å forbedre
effekten av kreftbehandling med cellegift, samt for å muliggjøre
levering av genterapi og siRNA til syke celler i kroppen.

I PCI teknologien, som ble utviklet på Radiumhospitalet, brukes lys
for å aktivere leveringen av legemidler, og teknologien kan brukes
for målrettet å øke effekten av legemidlene ved belysning av
spesifikke deler av kroppen (f.eks. kreftsvulster). Teknologien
passer godt for levering av cellegifter, og har også et stort
potensial for levering av bioteknologiske legemidler, så som
antistoffer, gener, siRNA og forskjellige typer nanopartikler.

PCI Biotechs strategi går ut på å skape verdi gjennom å forbedre
effekten av eksisterende legemidler mot kreft, samt ved å bidra til å
realisere det store potensialet i nye terapiformer som siRNA og annen
genterapi. Selskapets mål er å utlisensiere teknologien til farmasi-
og bioteknologi-selskaper.

Se http://www.pcibiotech.com">www.pcibiotech.comfor mer informasjon.

Kontakt informasjon:
PCI Biotech Holding ASA, Hoffsveien 48, N-0377 Oslo v/
Per Walday, adm.direktør ( ),Mobil: +47 917 93 429
Bernt-Olav Røttingsnes, finansdirektør ( ),Mobil:
+47 913 47 021

Source: Millistream / Hug