Ignis ASA

Ignis gjennomfører rettet emisjon på NOK 13,5 millioner

Pressemelding   •   des 02, 2009 09:51 CET


Oslo, 2. desember 2009 - Ignis ASA ("IGNIS") gjennomfører rettet emisjon mot en finansiell investor på 3 millioner aksjer til kurs NOK 4,50.

Styret i Ignis har besluttet å utstede 3 millioner nye aksjer i en rettet emisjon til en finansiell investor. Aksjene vil bli utstedt til kurs NOK 4,50 og gi et bruttoproveny på NOK 13,5 millioner. Aksjene er utstedt etter fullmakt gitt i generalforsamling 15. mai 2009.

Netto provenyet vil bli benyttet til å finansiere løpende operasjonelle aktiviteter og dekke økt behov for arbeidskapital som et resultat av sterk etterspørselvekst. Ny aksjekapital vil være NOK 106 068 315, fordelt på 42 427 326 aksjer. De nye aksjene vil være omsettelige så fort emisjonen er registrert i Foretaksregisteret.

11. november 2009 inngikk Ignis og GC Holding Inc. ("Gemfire") en eksklusivitetsavtale for sammenslåing av de to virksomhetene med ambisjoner om å utvikle en internasjonal markedsleder innenfor integrert optikk. Gjennomføringen av transaksjonen forutsatte bl.a. ferdigstillelse av en tilfredsstillende due diligence undersøkelse, sluttforhandlinger om gjensidig akseptable betingelser og en endelig avtale om transaksjonen, samt godkjennelse av transaksjonen i ekstraordinær generalforsamling i Ignis.

Prosessen fortsetter og Ignis betrakter fremdeles sammenslåingen med Gemfire som strategisk meget attraktivt. En revidert tidsplan og nærmere oppdatering rundt transaksjonen vil bli kommunisert til markedet til rett tid.

Opsjonen til å låne USD 3 millioner fra Palo Alto Investors, som inngår i avtalen, vil ikke bli benyttet. Den rettede emisjonen vil dermed sørge for å gi Ignis den nødvendige kapitaltilførselen for kortsiktig finansiering av operasjonelle aktiviteter.

Den rettede emisjonen er en ren finansiell transaksjon, og er ikke på noen måte uforenlig med den strategiske transaksjonen. I realiteten vil dette styrke balansen i Ignis og ytterligere forbedre selskapets evne til å gjennomføre en vellykket strategisk transaksjon.

Om Ignis
Ignis er et ledende internasjonalt teknologiselskap som leverer optisk chip teknologi for kostnadseffektiv transport av data. Ignis består av tre datterselskaper som inkluderer 69,3 % eierskap i Fi-ra Photonics i Korea og de heleide selskapene Ignis Photonyx i Danmark og Syntune i Sverige. Fi-ra tilbyr først og fremst optiske splittere
til store systemhus og telekom operatører i Asia, mens Ignis Photonyx i de siste årene har fokusert på å investere i utvikling av AWG'er for neste generasjons høykapasitets WDM-PON bredbåndnett. Syntune AB tilbyr "state-of-the-art" tunbare lasere for applikasjoner til alt fra fiber-optisk kommunikasjon til sensor systemer. Ignis ASA har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs (OSE: IGNIS).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Ramm
Ignis ASA
Chief Executive Officer
Tel: +47 913 70 795
Mail: thomas.ramm@ignis.com

Walker Kinman
Ignis ASA
Chief Financial Officer
Tel: +46 70 722 6513
Mail: walker.kinman@ignis.com

Denne meldingen utgjør ikke et tilbud om salg eller en invitasjon til kjøp av noen verdipapirer.

Distribusjon av denne meldingen og annen informasjon i tilknytning til den rettede emisjonen kan være underlagt juridiske begrensninger i visse jurisdiksjoner. Personer som mottar denne meldingen må orientere seg om og overholde slike begrensninger.

Denne meldingen utgjør ikke et tilbud om å selge eller anmodning om tilbud til å kjøpe Ignis aksjer eller andre verdipapirer utstedt av Ignis ("Verdipapirene") i USA, og det vil ikke finne sted noe salg av Verdipapirene i noen amerikansk delstat hvor slikt tilbud, anmodning eller salg ville være ulovlig uten registrering eller kvalifisering etter verdipapirlovgivningen til slik delstat. Verdipapirene vil bare kunne selges i USA i henhold til et gyldig registreringsdokument registrert hos den amerikanske Securities and Exchange Commission eller i henhold til et unntak fra registrerings- og prospektsleveringskravene i den amerikanske verdipapirloven av 1933 (som endret). Eventuelt offentlig tilbud av selskapets verdipapirer i USA vil bare skje i henhold til prospekt fra selskapet med detaljert finansiell informasjon om selskapet og dets ledelse, regnskaper og annen relevant informasjon for investorer.