KLP

Ikke for enhver pris

Pressemelding   •   okt 01, 2010 15:32 CEST

Helse Sør-Øst ble enstemmig valgt til vinner av ”Ikke for enhver pris” for 2010. Helseforetaket fikk prisen for sitt arbeid med sine etiske retningslinjer for innkjøp.

 ”Ikke for enhver pris” tildeles en person eller organisasjon innen offentlig sektor for sitt arbeid med å fremme etiske aspekter ved innkjøp.

 - Helse Sør-Øst har utmerket seg ved å ta et sjumilssteg det siste året, sier Eli Bleie Munkelien, direktør for samfunnsansvar i KLP, og en av juryens medlemmer. Juryen har lagt vekt på at arbeidet har en solid forankring fra øverste ledelse i helseforetaket og ned til den enkelte med innkjøpsansvar.

- Helse Sør-Øst har jobbet konkret og målrettet med å stille etiske krav og har startet arbeidet med leverandørutvikling som virkemiddel i oppfølgingen, sier Munkelien. Som også fremhever foretakets arbeid for å spre både sine egne retningslinjer på området til sykehusene innen sitt område, men også forståelsen for at arbeidet gir effekt i global sammenheng.

- Inspirerende

- Dette var utrolig hyggelig og inspirerende, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst RHF. - Som en stor samfunnsaktør er vi nødt til å sette etiske krav på dagsorden, sier Mikkelsen. Hun peker på viktigheten av god informasjon og opplæring av egne ansatte, men også tydelighet mot leverandørmarkedet som suksesskriterier for å lykkes med arbeidet. – I våre etiske retningslinjer for innkjøp, som gjelder for alle sykehusene i vår region, sier vi klart at vi skal være pådrivere for etisk handel. Nå har vi lagt handling bak ordene gjennom å gjennomføre kursing, utarbeide informasjonsmaterielle og skal sette i gang revisjon av leverandørkjeden. Prisen vi har mottatt er derfor ekstra gledelig, fordi det viser at det vi har gjort er blitt lagt merke til, avslutter Mikkelsen.

Befolkningsundersøkelse

En befolkningsundersøkelse gjennomført av analyseselskapet Perduco for KLP viser at to av tre er ubevisst sin arbeidsgivers krav til leverandører.

Stiller din arbeidsgiver krav om miljø og/eller samfunnsansvar til sine leverandører, var spørsmålet og 63 prosent vet ikke om arbeidsgiver stiller slike krav, mens kun 26 prosent svarer ja på spørsmålet. 11 prosent svarer nei på spørsmålet om arbeidsgiver stiller krav til sine leverandører.

Undersøkelsen viser at det er forskjell innen offentlig og privat sektor. Ansatte i privat sektor sier ja oftere enn offentlig ansatte, med henholdsvis 35 prosent og 28 prosent.

For ytterligere informasjon kontakt:
Eli B. Munkelien, Direktør for samfunnsansvar i KLP, tlf 91 86 94 86
Ole Jacob Frich, Kommunikasjonsdirektør i KLP, tlf 90 91 5523

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 263,9 milliarder kroner.