NKI Nettstudier

Ikke la feil karrierevalg holde deg tilbake

Pressemelding   •   des 11, 2015 16:20 CET

Stadig flere angrer på karrierevalget de tok da de valgte utdanning. Selv om du valgte feil da, trenger du ikke å la det hindre deg i fremtiden.

Etterutdanning
Slik dagens utdanningssystem er lagt opp, blir mange tvunget til å velge karriereretning allerede på videregående skole. Stadig flere innser at den retningen de valgte da de var unge, ikke nødvendigvis var riktig utdanning for den karriereveien de ønsker. For andre, var ikke karriereveien de valgte, det de hadde forestilt seg. De ønsker derfor å endre karrierevei. For disse, kan videreutdanning og etterutdanning være løsningen. Behovet for videreutdanning og etterutdanning øker i takt med utviklingen i samfunnet generelt, og i de fleste yrker og bransjer er det viktig å holde seg faglig oppdatert. Nye behov og endring i samfunnsøkonomien, gjør også sitt til at behovet for omskolering øker. Med NKI Nettstudier kan du ta videreutdanning for å starte i en helt ny retning, uten at du trenger å slutte i nåværende jobb. Det er mange eksempler på at videreutdanning lønner seg i det lange løp, og mange av dem som tar videreutdanning, får tildelt nye og mer interessante arbeidsoppgaver med mer ansvar etter fullførte studier.

Nye muligheter
Gjennom å ta et nytt studium, eller bare komplettere utdannelsen du allerede har med noen nye fag, kan helt nye karrieremuligheter åpne seg. - Etterutdanning er den beste investeringen du kan gjøre for deg selv og karrieren din. Du øker kompetansen, konkurranseevnen og blir mer attraktiv i arbeidsmarkedet, sier Wenche Halvorsen, Administrerende direktør ved NKI Nettstudier. - NKI tilbyr videreutdanning og etterutdanning innen en rekke fagområder, og du kan ta enkle kurs, større studium eller komplette utdanningsløp, fortsetter hun. Nettstudier lar seg kombinere med jobb og familieliv, og dette gjør det lettere å få faglig påfyll uten at det får økonomiske konsekvenser. Ikke la feil beslutninger da du var ung holde deg tilbake i videre karriere, men gjør noe med det i dag. NKI har studiestart hver dag, hele året.

Om NKI Nettstudier

NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse.

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Følg oss i sosiale medier:
NKI blogg
NKI på Facebook

NKI på Google+