KLP

Ikke la kulda ødelegge vannrørene

Pressemelding   •   des 06, 2012 11:29 CET

Etter en lang periode med mildvær er frosten nå kommet for fullt. Da er det på høy tid å sette i verk tiltak for å unngå frostskader i hus og hytter. Stadig flere opplever vannskader som følge av frostsprengte rør.

- Vinteren 2012 var mild, ikke minst i forhold til sprengkuldevinteren 2010. Men selv om kulden varierer, ser vi alt i alt en kraftig økning i antall vannskader som skyldes frostsprengte rør, sier Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Bare de siste fem årene har KLP Skadeforsikring i alt fått meldt inn 262 vannskader som skyldes frost. Disse har ført til erstatningsutbetalinger på 77 millioner kroner.

I en undersøkelse gjennomført av Perduco/Norstat for KLP svarer 75 prosent at de setter på tilstrekkelig oppvarming til å unngå frostskader når de reiser bort fra boligen i minst tre døgn.
Derimot har bare 16 prosent av de spurte gjort en vane av å stenge hovedstoppekranen og åpne tappekraner når de reiser bort i tre døgn eller mer. Hele 57 prosent gjør det sjelden eller aldri.
Undersøkelsen viser for øvrig at folk blir mer påpasselige jo eldre de er, både med oppvarming av boligen og å stenge av hovedstoppekranen.

- Det viser seg at vannskader på fritidsboliger ofte blir omfattende, fordi skaden ikke oppdages før neste gang man kommer til hytta. Vannskaden har da fått utvikle seg, og resultatet kan blant annet bli store råteskader. Hytta eller feriehuset blir kanskje ikke mulig å bruke på lang tid, sier Lars Wiig.

Mange av frost- og vannskadene vinterstid kommer som følge av streng kulde over et lengre tidsrom. Kulda trekker inn og forårsaker frostskader på vannledninger inne i skap, under kjøkkenbenker og i kjellerrom hvor det vanligvis ikke er påsatt like mye varme som i oppholdsrom.

- Det er svært viktig at det står på nok varme i alle rom med vannledninger. Ved mangelfull påsetting av varme, vil vi måtte vurdere avkorting på forsikringen ved en vannskade. Det kan derfor medføre en økonomisk konsekvens for kunden om det ikke sørges for tilstrekkelig oppvarming, sier Wiig.

Slik unngår du frost- og vannskader i hus og hytte:

  • Steng hovedkranen og tapp vannet fra rørene når du skal være borte lenge fra hus eller hytte. 
  • Husk å ha varme på i de rommene rørene går, og spesielt der rørene går i yttervegger. Om mulig bør man ikke senke temperaturen i hytta lavere enn til ca 10 ºC.
  •  Husk å lukke alle ventiler og vinduer. Før du forlater hytta er det lurt å åpne en kran etter at du har stengt av hovedkranen. Da tømmes systemet for vann, samtidig som trykket i nettet avlastes hvis frosten kommer.
  • Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.


Kontaktperson: Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring, tlf 952 89 515

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 324 milliarder kroner.