Fiskeridirektoratet

Ikke økning av torskebifangst

Pressemelding   •   okt 06, 2010 15:41 CEST

Publisert: 06.10.10

 

Fiskeridirektoratet har den senere tid fått flere spørsmål om bifangstprosenten av torsk i fisket etter andre arter nord for 62°N. Bifangstprosenten vil imidlertid ligge fast inntil videre.

Formålet med bifangstordningen er å stimulere til fiske etter hyse, sei og andre arter, og å legge til rette for aktivitet i ellers roligere perioder, særlig om høsten.

I 2010 er det avsatt 9500 tonn til bifangst av torsk, og det er så langt i år estimert et forbruk av avsetningen på ca 4000 tonn.

Etter gjeldende regulering gir ordningen anledning til bifangst av inntil 50% torsk i det enkelte hal eller tur, så lenge innblandingen av torsk ikke overskriver 30% på ukesbasis.

Fastsatte kvoter og avsetninger
Det er viktig at fisket etter torsk foregår innenfor fastsatte kvoter og avsetninger. Adgangen til torskebifangst må derfor holdes innenfor det som er strengt nødvendig for å legge til rette for fiske etter andre arter.

Spørsmålet om justering av bifangstprosenten vil kunne bli vurdert på nytt etter hvert som fisket utvikler seg.