Forum for offentlige anskaffelser

Ikke saklig avlysningsgrunn ble saklig


Pressemelding   •   mai 31, 2014 12:35 CEST

Tidligere har KOFA ment at mangelfull planlegging ikke var god nok saklig grunn til å avlyse en konkurranse. I en fersk avgjørelse har imidlertid klagenemnda likevel sagt at avlysningen var saklig selv om den skyldtes forhold som oppdragsgiveren burde og kunne avklart før kunngjøring. Selv om det var en saklig avlysningsgrunn, mener nemnda også at det kan vanke erstatning til den som klaget.

Den spesielle KOFA-avgjørelsen kom i sak 2012/183, som gjaldt en åpen anbudskonkurranse i regi av Veterinærinstituttet for et par år siden. Anskaffelsen gjaldt sanntids PCR-maskin til sine laboratorier i Trondheim og Oslo. Hvert laboratorium hadde utarbeidet egne kravspesifikasjoner i tillegg til at det var oppstilt noen felles krav til maskinene. Selv om det i utgangspunktet var samme maskin som skulle anskaffes til begge laboratoriene, var de samlede kravspesifikasjonene ulike for hvert laboratorium.
Det kom inn fire tilbud, men etter tilbudsfristen var utløpt, avlyste imidlertid oppdragsgiveren konkurransen. Oppdragsgiveren hadde da oppdaget de problemene ulike kravspesifikasjoner kunne medføre. Blant annet kunne det skape utfordringer med å overføre metoder fra laboratoriet i Oslo til det i Trondheim, som følge av ulike molekylære instrumenter hos de forskjellige laboratoriene. Instituttet så dermed et behov for å harmonisere sine aktiviteter, arbeidsprosesser og tilhørende utstyr, og avlyste konkurransen av den grunn. 
Klage: ikke saklig grunn?
Beslutningen ble klaget inn for klagenemnda. Klageren, som var en av tilbyderne i den avlyste konkurransen, mente at det ikke forelå saklig grunn til å avlyse konkurransen. Avlysningsgrunnen skyldtes behov som oppdragsgiveren kunne og burde avklart før kunngjøringen, heter det.

Les mer... http://foa.no/blog/files/c4d461b3bf85b6756a6c4a8d420b3017-523.html#.U4mwNBbCnlo