Ikomm

Ikomm vant Norlandia kontrakt

Pressemelding   •   des 01, 2015 09:16 CET

Ikomm AS vant Norlandia kontrakt

IT bedriften Ikomm AS på Lillehammer, leverte det beste anbudet og ble valgt som leverandør av IT driftstjenester da Norlandia Care Group AS var ute på anbud.

Forhandlingen ble ledet av Andreas Hammarstedt, som er Key Account Manager hos Ikomm. «Det har vært en spennende prosess, siden Norlandia er en kunde som er tydelig på hvilke behov de har, og minst like viktig, hva de ikke trenger. De har ønsket seg «i skyen», det vil si at de ønsker en plattform som er veldig fleksibel og gir de ansatte en mulighet til å samhandle bedre. Vi hos Ikomm har gjort dette skiftet selv, og har nå jobbet en tid i skyen, med veldig positiv erfaring».

Hammarstedt fortsetter «Vi kjenner Norlandia godt, siden vi har vært deres driftsleverandør de siste 3 år, men dette var en helt ny anbudsrunde. Her startet vi på likt med mange andre aktører som ønsket seg kontrakten, og det er derfor ekstra gledelig at vi vant denne»

Administrerende Direktør hos Ikomm, Morten Rønning er meget fornøyd med den nye avtalen som er signert med Norlandia. «Vi har gjort et stort løft hos oss i år, kanskje det største løftet i vår historie. For å ligge i forkant av utviklingen valgt vi selv å gå i skyen i år, og det har umiddelbart båret frukter, siden vi allerede har landet vår først kunde på den nye plattformen. Alle ansatte hos oss må berømmes, for dette har uten tvil vært en krevende prosess, som vi i fellesskap har greid å gjennomføre. Vi som selskap står nå meget godt rustet til å levere de beste tjenestene for våre eksisterende og fremtidige kunder»

Forhandlingsleder for Norlandia var Lars-Petter Østlie, Chief administrative officer i Norlandia Care Group AS. Østlie har dette å si om forhandlingene og den nye avtalen.

Hva var viktig for Norlandia i denne anbudsprosessen?

For Norlandia er det viktig å velge en leverandør som er framtidsrettet og som kan være med på å støtte oppunder/utvikle våre tjenester. Det var også av stor betydning at det er en «lettbent» organisasjon som gjør at beslutningsprosessene ved ønskede endringer kan gå raskt, men at det samtidig er kompetanse til å fange opp eventuelle utfordringer og løse de underveis.

Som et selskap i vekst, har selvfølgelig oppetid på systemet (da vi velger å kjøre en hybridløsning), automatiserte prosesser og god driftsøkonomi vært avgjørende.

Hvilke nye tjenester ønsket dere og hvorfor?

Samhandling er nok det beste svaret her. Kombinert med å samle mest mulig av løsninger på én plattform, som vil forenkle brukernes arbeidssituasjon.

Det var også et tydelig ønske for oss å kunne ha en tjenestekatalog som kunne differensieres mot forskjellige ansattgrupper og divisjoner. Både av økonomiske årsaker og fordi vi ønsker å sikre en best mulig brukeropplevelse for våre ansatte.

Hvordan blir det for Norlandia å ta steget opp i Skyen?

Det blir en spennende reise der vi gjennom gode interne prosesser har jobbet vel så mye med arbeidsprosesser som den tekniske siden av det å gå i skyen. Vi er helt sikre på at valget og tidspunktet er rett. Ansatte i organisasjonen ser at en skyløsning vil ta bort mye av det de opplever av hverdagsproblemer i dag, samt tilføre de mange nye muligheter. Jo mer vi har jobbet med kartleggingsarbeid, jo mer entusiasme har vi sett hos brukerne når de ser hvilke muligheter som åpner seg.

Er det noen utfordringer med å gå i skyen?

JA! Sharepoint-plattformen er en god plattform med mye funksjonalitet ut av boksen, men hvordan den skal tilpasses AD og ikke minst hvordan vi som organisasjon skal jobbe i løsningen krever en opplæring av brukere samt retningslinjer som definerer dette tydelig.

Hva forventer Norlandia av Ikomm de neste årene?

Fortsette å levere en stabil serverdrift «i bunnen», for så å være en samarbeidspartner som er innovativ og som ser våre behov som kunde før vi egentlig forstår selv at vi har et behov.

Hva gjøres for at de ansatte i Norlandia skal få en best mulig overgang?

Brukeradopsjon er alltid en utfordring når man har over 200 driftsenheter i 4 land. Men vi velger å gjøre implementeringsfasen relativt intensiv.Vi vil ta i bruk enkle infoskriv, opplæringsvideoer og webopplæring. Web-basert læring vil foregå ved at de ansatte både får opplæring og må besvare spørsmål for å bekrefte at de har forstått informasjonen.

Hva er avtalens lengde og verdi?

Avtalen er på 3 år. Avhengig av hvor raskt vi får implementert alle brukere, samt vekst i selskapet, vil jeg estimere at avtalen har en samlet verdi på 15-20 millioner kroner.

Hva er antall ansatte / brukere i Norlandia?

Norlandia har over 5 500 ansatte i konsernet. Antall brukere mot systemet er forvente å være noe i underkant av 2 000 brukere.

Kan du si noe mer generelt om selskapet?

Norlandia er opptatt av effektiv bruk av teknologi.Vi tror det gir en mer spennende arbeidshverdag for de ansatte og gevinster for våre oppdragsgivere ved at vi leverer bedre presisjon, mer effektivt. Til syvende og sist bidrar god teknologibruk til bedre kvalitet for brukerne. Norlandia Care Group har som nevnt over 5500 medarbeidere. Konsernet som består av tre forretningsområder: barnehager, pasienthotell og sykehjem. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Nederland.

Ikomm starter flytting av Norlandia over på ny plattform på nyåret.

På bildet, til venstre KAM hos Ikomm AS Andreas Hammarstedt, til høyre Chief Administrativ Officer Norlandia Care Group AS.

Totalleverandør av IKT tjenester. Smartere Sammen.