Mattilsynet gammel

Import og eksport Mattilsynets skjematjeneste

Pressemelding   •   feb 24, 2010 17:19 CET

Ny elektronisk løsning for importører
Mattilsynet gikk den 23.11.2009 over til et nytt elektronisk system for registrering av importører og for melding om varslingspliktig import til Mattilsynet.


Importører av varslingspliktig import har tidligere vært registrert i Matilda VAM. Mattilsynet har gått over til et nytt elektronisk system for registrering av importører og for melding om varslingspliktig import til Mattilsynet. Som en følge av dette må alle importører registrere seg på nytt som importør i Mattilsynets skjematjeneste. Import av animalske produkter direkte fra tredjestat skal fortsatt meldes i TRACES.


Informasjonsbrev til importører om Mattilsynets skjematjeneste ligger vedlagt nederst på siden.


Spørsmål om skjematjenesten kan rettes til Mattilsynets distriktskontor på telefon 06040.


Last ned: