Mattilsynet gammel

Import og eksport Ukraina åpner for import av svinekjøtt fra Norge

Pressemelding   •   jan 28, 2010 08:13 CET

I følge en melding på nettsidene til Den statlige ukrainske veterinærkomiteen er det tidligere innførte importforbudet mot norsk svinekjøtt opphevet.

Mattilsynet varslet om disse importrestriksjonene i en melding på sine nettsider 26.11.09 (se lenke til sak om dette i høyre spalte). De var innført av Den statlige ukrainske veterinærkomiteen med begrunnelse i utbredelsen av influensa A (H1N1) (svineinfluensa) i Norge.

I sin nye nettmelding viser Den statlige ukrainske veterinærkomiteen til offisiell informasjon fra verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som stadsfester at det ikke finnes noe risiko for overføring av svineinfluensa fra animalske produkter til mennesker. Med bakgrunn i denne informasjonen, finner de ukrainske veterinærmyndighetene mulig å oppheve de tidligere innførte importrestriksjonene mot svinekjøtt og svinekjøttprodukter fra Norge.

Kontakt i Mattilsynet
Olga Soleng, rådgiver i seksjon eksport og import, hovedkontoret
Tlf. 55 21 57 14