Mattilsynet gammel

Informasjon om godkjenning av frysefartøy og fabrikkskip

Pressemelding   •   okt 06, 2010 16:43 CEST

Publisert: 06.10.2010 Sist oppdatert: 06.10.2010

 

Fabrikkskip, frysefartøy og fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr ombord som skal regodkjennes eller nye slike virksomheter som ønsker å søke om godkjenning, kan nå benytte Mattilsynets skjematjenester til dette.

I det nye hygieneregelverket for næringsmiddelvirksomheter som ble gjort gjeldende i Norge 1. mars 2010 stilles det krav om at alle animalske virksomheter skal godkjennes på nytt.

I juni lanserte Mattilsynet en ny skjematjeneste via Altinn for næringsmiddelvirksomheter som trenger godkjenning/regodkjenning eller registrering. Skjematjenesten knyttet til aktiviteten frysefartøy og fabrikkskip var da ikke tilgjengelig, og disse virksomhetene ble derfor bedt om å avvente innsending av skjema. Dette er nå utbedret.