Payback Norway

Information och Upprop från Payback Norge!

Pressemelding   •   feb 25, 2011 17:37 CET

Skal her forsøke å gi en kort presentasjon av Payback Norge. Payback har som mål å bedre klimaet for bikerkulturen ved å gi nøyaktig informasjon om denne, dens drivkrefter og mekanismer. Payback var opprinnelig et onlinemagasin for kommentarer og informasjon om globale hendelser i bikerkulturen, som sådan er det mye det samme jeg har drevet med og driver med som redaktør i ScanBike Norge.

Payback har også tilgang til og legger ”press” på Newsdesk, en plattform som når alle journalister, massemedia og redaksjonelle kontorer i Sverige og Norge. Gjennom Newsdesk har klubber og frittstående bikere (via Payback) muligheten til å formidle nøyaktig og ikke minst korrekt informasjon om ulike arrangementer i bikerkulturen. Payback Sverige, ved Peter Schjerva (har egen fast spalte i ScanBike), skriver også en rekke artikler hvor han tar bikermiljøet direkte i forsvar mot media og politi som ofte retter anklager mot motorsyklister og bikerklubber.

Peter har i Sverige også i en rekke juridiske saker påtatt seg rollen som forsvarer av enkeltstående motorsyklister og bikerklubber i det svenske rettssystemet, samt saker mot svenske JO, JK, PO etc. Payback kan således sies å være en direkte bikerpolitisk organisasjon, men uten ABATE’s formelle organisering.

Peter har kommet langt i Sverige, her i Norge er jeg bare på begynnerstadiet. For å bygge opp Payback Norge til å bli en effektiv organisasjon er jeg avhengig av DIN hjelp, så alle som føler seg kallet – stå fram! Det må skapes et nettverk også i Norge som aktivt brukes av dere – Norges Bikermiljø, Norges Bikerkultur. Sløvhet i ethvert miljø er drepende, med samhold og aktivitet kan vi alle forenes om et bedre Biker-Norge.

Vennlig Hilsen/Sincerely

Atle Jørgensen
Payback Norge
Mob: +47 90 53 57 58
atljoer@online.no

Payback är en webbtidning och en bikerorganisation vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name