Finansdepartementet Norge

– Ingen særbehandling av Pensjonsfondet

Pressemelding   •   sep 17, 2010 16:06 CEST

– I diverse medier blir det antydet at lønn og bonuser til ansatte i Norges Bank og Folketrygdfondet ikke vil bli regulert. Det er feil. Det er naturlig at regler om godtgjørelse vil være en del av det nye regelverket for Pensjonsfondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

De nye reglene for godtgjørelse i finansinstitusjoner gjelder virksomheter som er underlagt finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven. Norges Bank og Folketrygdfondet er ikke omfattet av disse lovene. Regulering av godtgjørelse til ansatte i Norges Bank og Folketrygdfondet vil derfor måtte skje med utgangspunkt i de lover som gjelder for disse institusjonene (sentralbankloven og lov om Folketrygdfondet) og lov om Statens pensjonsfond.

– Tilsvarende regler om godtgjørelse som vil gjelde for finansnæringen i Norge skal også gjelde for ansatte i Norges Bank og Folketrygdfondet. Men den konkrete reguleringen av godtgjørelse må ta utgangspunkt i de regelverk og rammer for øvrig som gjelder for disse to virksomhetene, sier finansministeren.

Finansdepartementet har tidligere orientert Stortinget om at det vil bli fastsatt nye regler for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland med virkning fra 1. januar 2011. Det er naturlig at regler om godtgjørelse vil være en del av det nye regelverket for fondet, men de konkrete bestemmelsene vil måtte tilpasses det forestående arbeidet med å fastsette de nye reglene for norske finansinstitusjoner underlagt finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven.