Norsk Varmepumpeforening

Ingen skattepenger til Stein Erik Hagens varmepumpe

Pressemelding   •   jan 29, 2010 13:46 CET

I sin nyhetssending den 28. januar påstår TV2 at huset til Stein Erik Hagen varmes av skattepenger. Dette er feil da tilskuddet til Hagens varmepumpe er utbetalt fra et enøkfond som er bygget opp ved at alle Oslos innbyggere i perioden 1982 til 2002 innbetalte 1 øre per kilowattime.

Enøkfondet i Oslo er i dag på ca. 600 millioner kroner, og det er avkastningen fra dette fondet som utbetales til alle innbyggere i Oslo som ønsker å gjennomføre fornuftige enøktiltak. Når miljøbyråd Jøran Kallmyr varsler full gjennomgang av støtteordningene håper vi det ikke medfører at Oslo Kommune tenker å gjøre en meget velfungerende ordning mer tungrodd og byråkratisk, sier Bård Baardsen daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

Alle innbyggere i Norge betalte i perioden 1982 til 2002 ett øre per kilowattime på strømregningen til lokale enøkfond, men i andre deler av landet ble pengene brukt opp fortløpende. Stein Erik Hagen og andre innbyggere i Oslo kan derfor takke fremsynte lokalpolitikere, for at de i 1982 besluttet at midlene skulle gå inn i et enøkfond fremfor å brukes fortløpende.

Fra 2002 har denne 1-øringen på strømregningen gått til Enova SF som hvert år får inn ca. 700 millioner de kan bruke på energieffektivisering og fornybar energi. Hvis det innføres grønne sertifikater i Norge må alle strømkunder i tillegg forvente at de må betale 4 – 6 øre per kilowattime til utbygging av grønn elektrisk kraft.

Høg Jæren vindpark fikk i 2009 hele 511 millioner i støtte fra Enova, og vindkraft får generelt en støtte som er 2 – 4 ganger høyere enn varmepumpe per kilowattime. Vi tror grønne sertifikater vil bli svært omdiskutert når folk skjønner hvor dyrt det er med utbygging av ny grønn kraft, og at det er forbrukere som skal betale denne regningen gjennom påslag på strømregning og høyere nettleie, sier Bård Baardsen. Det vil da være langt mer fornuftig å opprette et fond som i Oslo for kostnadseffektive enøktiltak hvor husholdninger som betaler inn til fondet samtidig kan søke enøktilskudd.

Kontaktperson(er):

Ddaglig leder NOVAP - Bård Baardsen Telefon:911 33 000 Mobil:
E-post:baard@novap.no