Norsk Sykepleierforbund

Ingen sykepleierstreik

Pressemelding   •   feb 15, 2011 08:41 CET

Norsk Sykepleierforbund og NHO Service kom til enighet etter at Riksmeklingsmannen la frem en skisse til løsning rett før meklingsfristen gikk ut. Dermed er en sykepleierstreik i private sykehjem organisert i NHO Service, avverget.

- For oss var det å få en minstelønnsgaranti for både spesialsykepleiere og sykepleiere helt avgjørende. Det har vi fått, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.
I avtalen med NHO Service ligger også en sykelønnsgaranti. Avtalen innebærer i tillegg et forpliktende samarbeid der NHO Service og Norsk Sykepleierforbund vil drøfte viktige spørsmål knyttet til sykepleiernes lønns- og arbeidsforhold samt kvalitet i tilbudet til pasientene.
- Dette oppgjøret stadfester vår rett til å forhandle lønn og arbeidsvilkår for våre medlemmer i dette området, slår Normann fast.