Virke e-Handel

Inkasso med folkeskikk

Pressemelding   •   mai 06, 2014 12:39 CEST

Inkassofirmaene får stadig mer å gjøre – i første rekke fordi stadig flere overlater til profesjonelle inkassobedrifter å drive inn ubetalte regninger.

Men inkasso er mer enn å sørge for at skyldnere gjør opp for seg. Inkasso handler like mye om alminnelig god folkeskikk, sier direktør Eivind Follestad i Kreditorforeningen, ny Business Partner i Distansehandel Norge.

Kreditorforeningen er et av Norges ledende foretak innenfor inkasso og fordringsadministrasjon. I fjor mottok foreningen nærmere 250 000 inkassooppdrag.

– Mange ser nok på det å få en inkassosak mot seg som både truende og skamfullt?

– Det er ingen ønskesituasjon å motta inkassovarsel. Kreditorforeningens oppdrag er å drive inn utestående krav på vegne av vår oppdragsgiver. Vi skal opptre ordentlig og ønsker finne fleksible løsninger som både oppdragsgiver og skyldner kan leve med, sier Follestad.

– Inkassoloven stadfester at inkassovirksomhet i Norge skal drives i tråd med god inkassoskikk. Men hva innebærer det egentlig?

– Et stikkord er alminnelig folkeskikk. Når en faktura ikke blir betalt innen forfall, er det tid for å sende ut inkassovarsel. Forutsetningen er alltid at det skal foreligge skriftlig varsel før det iverksettes inkassotiltak. Her skal skyldneren få beskjed om at inkasso vil bli iverksatt dersom ikke kravet betales innen en frist på minst 14 dager. Er kravet omtvistet skal det ikke iverksettes inkasso. Vi søker praktiske, gode løsninger, som for eksempel nedbetalingsordninger til kravet er innfridd. Slik kan vi vende det hele om fra skrekk til løsning, sier Follestad.

Mer å gjøre for inkassoforetak

Om ikke det reelle misligholdet har økt, har inkassoforetakene fått stadig mer å gjøre. Blant annet sender de nå ut betalingspåminnelser som oppdragsgiverne tidligere utførte selv.

Hovedtrekk ved innrapporterte tall fra  inkassoforetakene ved utgangen av 2013:

Nye og avsluttede inkassosaker viser en vekst på 14,0 prosent sammenliknet med utgangen av 2012.

Avsluttede inkassosaker viser en vekst på 7,5 prosent.

Tallet på inkassosaker i arbeid viser en vekst på 12,3 prosent. 

Misligholdte forpliktelser til inndriving viser en vekst på 5,9 prosent.

Og innkasserte beløp viser en vekst på 7,8 prosent sammenliknet med utgangen av 2012.

Mye mer enn inkasso

Kreditorforeningen yter også bedrifter bistand med juridiske spørsmål som forretningsjuss, kontraktsrett og konkursbehandling. Kredittvurdering er også et viktig tilbud. Bedrifter med suksess har som regel høyt fokus på salg, men mange virksomheter taper penger fordi de glemmer at kunder kan ha problemer med å gjøre opp for seg.

Kreditorforeningen har 120 ansatte på kontorer i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Kongsvinger, Trondheim og Steinkjer.

Kreditorforeningene i Norge er samvirkeforetak, og dermed eid av medlemmene. For tiden har foreningen 1200 betalende medlemmer og totalt 4300 oppdragsgivere. Fordringsmassen er på 1,1 milliarder kroner.


Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens talerør og forbrukernes garantist for seriøs og kundevennlig handel.

Med distansehandel menes alle handelsformer der kjøper og selger ikke møtes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.