Inmeta ASA

INM - Ekstraordinær finansinntekt på MNOK 6,5

Pressemelding   •   jan 12, 2010 15:34 CET

(Oslo - 12. januar 2010) Inmeta får en netto ekstraordinær finansinntekt i Q1
2010 på MNOK 6,5 i forbindelse med endelig avklaring av forpliktelsene knyttet
til garantiansvaret på MNOK 8,0.

Inmeta kommuniserte i tredje kvartal 2008 en 100 prosent regnskapsmessig
nedskrivning av de betingede forpliktelsene som oppkjøpte Inmeta Consulting
Execon AS (tidligere Exense Consulting ASA) hadde til Exense ASA. Exense ASA
begjærte oppbud 3. april 2009. Eiendelene i Exense ASA er realisert pr 2. juli
2009. Bostyrets arbeid er under formell avslutning, og alle Inmetas
forpliktelser og rettigheter knyttet til tidligere Exense ASA avsluttes.

Den regnskapsmessige effekten av den endelige avklaringen blir en ekstraordinær
finansinntekt på MNOK 6,5. Netto beløpet til utbetaling under garantien er MNOK
1,0 og vil kun få en kontantmessig effekt. I henhold til IFRS 3 vil en endelig
avklaring av et betinget vederlag ikke gi grunnlag for justeringer i beregnet
goodwill som således blir upåvirket av dette forholdet.

Etter beregnet skatt er den forventede netto positive Earnings per share (EPS)
effekten 7,2 øre.


Om Inmeta ASA
Inmeta ASA består av de to virksomhetsområdene Inmeta Licensing og Inmeta
Consulting.

Inmeta Licensing selger til, og bistår store og mellomstore kunder i deres
anskaffelse av programlisenser. Kundegruppen kjennetegnes av en kompleks
lisenssammensetning hvor Inmeta Licensing er en rådgivende partner som sikrer at
kundene har avtaler som er kommersielt riktige og fornuftige.

Inmeta Consulting leverer IT-konsulenttjenester primært til store og mellomstore
virksomheter. Tjenestene fokuserer på infrastruktur, prosjektledelse, business
intelligence og ulike former for systemleveranser.

Etter oppkjøpet av Business Intelligence-selskapet Structurum i september 2009,
har Inmeta over 140 ansatte i Skandinavia, alle med lang erfaring og kompetanse
innen Inmetas forretningsområder.

Inmeta ASA er notert på Oslo Børs(ticker er INM).

For ytterligere spørsmål ta kontakt med Konsernsjef Jarl Øverby. Tlf 23 00 67 00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1372748]

Source: Millistream / Hug