Inmeta ASA

Inmeta ASA - Beste årsresultat noen gang, sterk lønnsomhet

Pressemelding   •   feb 04, 2010 11:48 CET

(Oslo 4. februar 2010) Inmetas fokus på lønnsom vekst i kombinasjon med oppkjøp,
har gitt rekordresultat. For 2009 har både omsetning og lønnsomhet overgått alle
tidligere årsresultater.

Omsetningen i 2009 steg med nesten 11 prosent til 444 millioner kroner fra
2008, mens lønnsomheten (EBITDA) steg med nesten 80 prosent til 40,7 millioner
kroner.

- Markedet har tidvis har vært krevende, det er klart vi er godt fornøyd med
disse tallene, sier konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta ASA.

Inmetas resultatfremgang skyldes bedre operasjonell drift og struktur, i
kombinasjon med den gode markedsposisjonen - som har vokst seg sterkere, år for
år.

- Vår strategi er lønnsom vekst. Det er nesten også vårt mantra. Denne
holdningen skal gjenspeiles i alt vi gjør, sier Jarl Øverby.

Inmeta består av to forretningsområder, Inmeta Licensing og Inmeta Consulting.
Av konsernets samlede omsetning på 444,3 millioner kroner, utgjør Inmeta
Licensing 333,7 millioner (75,1 prosent) og Inmeta Consulting 110,7 millioner
kroner (24,9 prosent).

Inmeta Licensing
Inmeta Licensing arbeider utelukkende med standard programvare fra sterke
globale aktører. Inmeta Licensing har en sterk posisjon i markedet for å bistå
virksomheter i deres valg av teknologi og riktig lisensiering. Bruken av denne
type teknologi bidrar til å understøtte kundenes forretningsmessige mål. I
markedet er det et grunnleggende behov for ny teknologi, og en rekke nye
løsninger har blitt godt mottatt i markedet. For 2009 var EBITDA 30,5 millioner
kroner (24,5 millioner kroner i 2008).

Inmeta Consulting
Inmeta Consulting består av ca 100 konsulenter, som tilbyr tjenester innen
infrastruktur, systemleveranser og business intelligence. Konsulentene har
utpregede seniorprofiler, og selskapet har solid markedsposisjon i de utvalgte
markedssegmentene, hovedsaklig til store kunder. For 2009 var EBITDA 18,5
millioner kroner (9,0 millioner kroner i 2008).

Fremtidsutsikter
Inmeta har en god posisjon i markedet, og forventer at en stabil utvikling i
makroøkonomien vil gi Inmeta styrket lønnsomhet også i 2010.

+--------------------+---------+--------+---------+--------+----------+
| MNOK | Q4 2009 | % sale | Q4 2008 | % sale | Growth % |
+--------------------+---------+--------+---------+--------+----------+
| Operating revenues | 160,1 | | 154,1 | | 3,9% |
+--------------------+---------+--------+---------+--------+----------+
| EBITDA | 19,5 | 12,2% | 9,2 | 6,0% | 111,6% |
+--------------------+---------+--------+---------+--------+----------+
| EBIT | 19,0 | 11,9% | 8,4 | 5,5% | 125,5% |
+--------------------+---------+--------+---------+--------+----------+

+--------------------+----------+--------+----------+--------+----------+
| MNOK | YTD 2009 | % sale | YTD 2008 | % sale | Growth % |
+--------------------+----------+--------+----------+--------+----------+
| Operating revenues | 444,3 | | 401,6 | | 10,6% |
+--------------------+----------+--------+----------+--------+----------+
| EBITDA | 40,7 | 9,2% | 22,6 | 6,0% | 79,7% |
+--------------------+----------+--------+----------+--------+----------+
| EBIT | 38,2 | 8,6% | 17,4 | 5,5% | 119,6% |
+--------------------+----------+--------+----------+--------+----------+

Om Inmeta ASA
Inmeta ASA består av de to virksomhetsområdene Inmeta Licensing og Inmeta
Consulting.
Inmeta Licensing selger til, og bistår store og mellomstore kunder i deres
anskaffelse av programlisenser. Kundegruppen kjennetegnes av en kompleks
lisenssammensetning hvor Inmeta Licensing er en rådgivende partner som sikrer at
kundene har avtaler som er kommersielt riktige og fornuftige.

Inmeta Consulting leverer IT-konsulenttjenester primært til store og mellomstore
virksomheter. Tjenestene fokuserer på infrastruktur, prosjektledelse, business
intelligence og ulike former for systemleveranser. Inmeta har over 140 ansatte i
Skandinavia, alle med lang erfaring og kompetanse innen Inmetas
forretningsområder.

Inmeta ASA er notert på Oslo Børs (ticker er INM).

Kontakt
Konsernsjef Jarl Øverby, telefon: 98 21 70 09

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1380496]

4 kvartal 2009: http://
Pressemelding Q4 2009: http://
Kvartalspresentasjon Q4 2009: http://

Source: Millistream / Hug