Inmeta ASA

Inmeta ASA - God salgsvekst og bra lønnsomhet i tredje kvartal, forventer lønnsom vekst i 2011

Pressemelding   •   okt 21, 2010 09:10 CEST

(Oslo 21. oktober 2010) Inmeta opprettholder god salgsvekst og bra lønnsomhet i
tredje kvartal, og forventer styrket lønnsomhet i 2011. Ved utgangen av tredje
kvartal er EBITDA 19,6 millioner kroner, som tilsvarer en EBITDA-margin på 7,9
prosent (7,4 prosent samme periode i 2009).

- I mange år har vi hatt fokus på lønnsom vekst. Konsernet vil vokse i 2011, og
lønnsomheten vil bli bedre. Det henger både sammen med en bedring av
markedssituasjonen innen lisensområdet, og effekten av de to konsulentselskapene
vi nylig har kjøpt, sier konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta ASA.

Inmeta består av to forretningsområder, Inmeta Licensing og Inmeta Consulting.
Av konsernets samlede omsetning i tredje kvartal på 82,9 millioner kroner,
utgjorde Inmeta Licensing 47,5 millioner og Inmeta Consulting 35,4 millioner
kroner.

De to nylig oppkjøpte IT-konsulent selskapene, Osiris og Visiti med i overkant
av 80 medarbeidere, har regnskapsmessig effekt fra hhv. juni og september. Begge
selskapene bidrar til å styrke konsernets lønnsomhet i tredje kvartal.

Lisensområdet - Inmeta Licensing.  Lisensmarkedet har hatt en sen-syklisk
tilbakegang i 2010, men ved utgangen av tredje kvartal er det tegn som indikerer
at fallet nå er i ferd med å flate ut. Kundenes fokus på forbedringsmuligheter
gjennom bruk av programvare er tilfredsstillende, og den generelle
investeringsviljen i næringslivet tiltar. Både blant kunder og sentrale
markedsaktører forventes det økt bruk av programvare.

Konsulentområdet - Inmeta Consulting. Forretningsområdet utvikler seg positivt
og det er i tredje kvartal gjennomført en grundig integrasjonsprosess som
styrker forretningsområdet vesentlig. Kundeporteføljen domineres av store
private og offentlige virksomheter, og etterspørselen tiltar.  Bredden og dybden
i tjenesteområdene er utvidet, og det styrker posisjonen ovenfor stor-kunde
segmentet, som er virksomhetens primære fokusområde.

Konsoliderte nøkkeltall, millioner kroner:

+---------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+------+
|  |Q3 2010|Q3 2009| Vekst |Q3 YTD 2010|Q3 YTD 2009|Vekst |
+---------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+------+
|Driftsinntekter| 82,9 | 76,6 | 8,2% | 247,8 | 284,2 |-12,8%|
+---------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+------+
|EBITDA | 4,0 | 4,8 |-15,4 %| 19,6 | 21,2 |-7,2% |
+---------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+------+


Om Inmeta ASA
Inmeta ASA består av de to virksomhetsområdene Inmeta Licensing og Inmeta
Consulting, som begge har fokus på rådgivning til virksomheter med komplekse IT-
behov.

Inmeta Licensing selger til, og bistår store og mellomstore kunder i deres
anskaffelse av programlisenser. Kundegruppen kjennetegnes av en kompleks
lisenssammensetning hvor Inmeta Licensing er en rådgivende partner som sikrer at
kundene har avtaler som er kommersielt riktige og fornuftige.

Inmeta Consulting leverer IT-konsulenttjenester primært til store og mellomstore
virksomheter. Tjenestene fokuserer på infrastruktur, prosjektledelse, business
intelligence og ulike former for systemleveranser.

Inmeta har over 210 ansatte i Skandinavia, alle med lang erfaring og kompetanse
innen Inmetas forretningsområder.

Inmeta ASA er notert på Oslo Børs (ticker er INM).For mer informasjon, kontakt:

Konsernsjef Jarl Øverby, telefon:  +47 98 21 70 09

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12