Skattebetalerforeningen

Innfører aldersgrense for skattelistesnoking

Pressemelding   •   mai 15, 2014 11:14 CEST

Fra og med høsten blir det innført en aldersgrense for å sjekke hvor mye du og jeg tjener.

I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag 14. mai kom det frem at regjeringen strammer inn på innsynet i skattelistene. Det medfører blant annet følgende:

  • Du skal få vite hvem som har sett på skattelisteopplysningene dine
  • Du må være over 16 år for å sjekke andres skattelisteopplysninger

- Vi mener det er rimelig at den enkelte skattebetaler skal få vite hvem som har søkt på skatteopplysningene deres. Vi foreslår derfor at dette gjøres tilgjengelig for skattebetaler på skatteetatens hjemmesider, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

- Godt forslag

Dette er i tråd med forslaget Finansdepartementet tidligere sendte ut på høring - et forslag Skattebetalerforeningen stilte seg bak.

- Vi har i lengre tid ønsket og jobbet aktivt for innstramminger når det gjelder skattelistene, og hilser denne endringen velkommen, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

I tillegg peker hun på en annen positiv effekt ved forslaget: Innføringen av aldersgrense for å snoke i skattetallene.

- Undersøkelser Skattebetalerforeningen tidligere har utført har vist at unge har benyttet skattelistene for å sjekke foreldrenes inntekt. Dette er derfor et tiltak som i stor grad bør kunne fjerne mobbing på grunn av skattelistetallene, sier Ugland Virik.

Aldersgrense

I det opprinnelige høringsforslaget var det ikke lagt inn en aldersgrense, men på grunn av innspill fra Skattedirektoratet har Finansdepartementet kommet til at dette er fornuftig, men at aldersgrensen settes til 16 år - ikke 18 år, slik konsekvensen ville vært dersom Skattedirektoratets innspill hadde fått fullt gjennomslag.

- Departementet er samd med Skattedirektoratet om at det kan vere uheldig at mindreårige sine søk i skattelista blir registrert. Sjølv om søkjaren på førehand vil bli informert om at skattytar får tilgang til opplysningar om søk på seg sjølv, er det ikkje sjølvsagt at mindreårige vil sjå alle konsekvensane av ei slik registrering, skriver Finansdepartementet i budsjettdokumentene, og fortsetter:

- Skattedirektoratet sitt forslag inneber i praksis ei aldersgrense på 18 år for å få tilgang til skattelisteopplysningar. Etter departementet si vurdering er dette for høgt. Departementet legg (…) til grunn at personar som er 16 år eller eldre bør skjøne konsekvensane av kva ein registrering av søk inneber og foreslår derfor at grensa for tilgang til skattelista blir sett til 16 år.


Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 år. Vi har om lag 16.000 medlemmer - så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter.

Besøk våre hjemmesider på www.skatt.no